การเมือง ข่าว วิดีโอ เลือกตั้ง62

เลือกตั้ง 62 : ป.ป.ช. เปิดบัญชีทรัพย์สิน 4 อดีตรัฐมนตรีในสังกัดพรรคพลังประชารัฐ

ป.ป.ช. เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของ 4 อดีตรัฐมนตรี สังกัดพรรคพลังประชารัฐ อุตตม รวยอู้ฟู่ 220 ล้าน ส่วนสุวิทย์ ครอบครองของขลัง จำนวนมาก

วานนี้ สำนักงานป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. ได้เปิดเผยการแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของบุคคลทางการเมือง ซึ่งเป็นบุคคลที่เคยเป็นรัฐมนตรีในรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา จำนวน 4 คน ที่ปัจจุบันสังกัดพรรคพลังประชารัฐ คือ นายอุตตม สาวนายน หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ,นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ เลขาธิการพลังประชารัฐ ซึ่งเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ,นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ซึ่งเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล โฆษกพรรคพลังประชารัฐ อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

โดยในส่วนของ นายอุตตม ได้แจ้งบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของตัวเองรวมกับคู่สมรส จำนวน 200 กว่าล้านบาท มีหนี้สินของคู่สมรสมี 2,830,290 บาท ทำให้ภาพรวมมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 220,870,167 บาท

ขณะที่ สมัยดำรงตำแหน่ง มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 210,597,173 บาท จึงหมายความว่า ขณะดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรี มีทรัพย์สินที่หักลบกับหนี้สินแล้วเพิ่มขึ้น 10,272,994 บาท

ส่วน นายสนธิรัตน์ แจ้งบัญชีทรัพย์สินรวมทั้งสิ้น 144,401,978 บาท โดยไม่มีหนี้สิน เมื่อครั้งเข้ารับตำแหน่งเป็นรัฐมนตรี มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 113 ล้านบาท ซึ่งมีทรัพย์สินมากขึ้นกว่าเมื่อครั้งเข้ารับตำแหน่งจำนวน 31 ล้านบาท

ขณะที่ นายสุวิทย์ แจ้งบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินรวมกับคู่สมรส พบว่า มีทรัพย์สินรวม 97 ล้านบาท มีหนี้สินทั้งหมด 10 กว่าล้านบาท ทำให้ภาพรวมมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 86.77 ล้านบาท

ส่วนตอนเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีก่อนหน้านี้ พบว่า มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 90,836,749 บาท เมื่อรวมทรัพย์สินลดลง 4 ล้านบาท

นอกจากนี้ยังพบการแจ้งครอบครอง วัตถุโบราณ 134 รายการ อาทิ กลองลองซอง ,คานโบราณ ,กระเบื้องเขมร ,เทวรูปอินเดีย ,พระพุทธรูป ทวารวดี ,พระพุทธรูปเขมร ,หนุมานเขมร ,ศิวลึงค์เขมร รูปปั้นควายสำริด ,พระพุทธรูปลาว เป็นต้น

ส่วน นายกอบศักดิ์ แจ้งบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินเมื่อพ้นตำแหน่งว่า มีทรัพย์สินรวม มีทรัพย์สิน 25 ล้านบาท มีหนี้สิน 5.6 ล้านบาท หมายความว่า มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 20,009,443 บาท แต่เมื่อดูการแจ้งบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินช่วงที่เข้ารับตำแหน่ง พบว่า ขณะนั้นมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 23 ล้านบาท เท่ากับว่า นายกอบศักดิ์ มีทรัพย์สินลดลงในช่วงการรับตำแหน่ง 2.9 ล้านบาท