การเมือง

“เทพไท” เร่ง “บิ๊กตู่” ตั้ง ครม. ตามโควตา ชี้ประเทศเสียโอกาสมากพอแล้ว

ส.ส. พรรคประชาธิปัตย์ เรียกร้องให้นายกรัฐมนตรี เร่งจัดตั้งครม. ตามโควตาที่ตกลงกันไว้ รวมทั้งนำนโยบายประกันรายได้เกษตรกรของพรรคมาใช้ เพราะพรรคประชาธิปัตย์ต้องดูแลกระทรวงที่เกี่ยวข้องโดยตรง

นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส. นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ เรียกร้องให้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เร่งขับเคลื่อนจัดตั้งรัฐบาลให้เสร็จโดยเร็ว หลังเข้ารับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง

ซึ่งที่ผ่านมาประเทศชาติเสียโอกาสมามากพอแล้ว ประชาชนต่างรอรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเข้ามาแก้ปัญหาความเดือดร้อน ซึ่งปกติจะจัดตั้งรัฐบาลได้หลังเลือกตั้งไม่เกิน 1 สัปดาห์ แต่ครั้งนี้ใช้เวลาเกือบ 3 เดือน เพิ่งได้ตัวนายกรัฐมนตรี

และระบุว่า อย่าให้ความขัดแย้ง แย่งเก้าอี้รัฐมนตรี มาเป็นเหตุให้การจัดตั้งรัฐบาลล่าช้า โดยขอให้ พลเอก ประยุทธ์ ใช้ภาวะผู้นำใน 2 เรื่องเร่งด่วน คือ ให้พรรคการเมืองต่างๆ คัดสรรคนดี มีความสามารถ เข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีตามโควตาที่ตกลงกันไว้โดยเร็ว และเร่งจัดทำนโยบายของรัฐบาล เพราะมีส่วนสำคัญในการบริหารประเทศให้สำเร็จ

ซึ่งในฐานะ ส.ส. พรรคประชาธิปัตย์ อยากให้ พลเอก ประยุทธ์ ให้ความสำคัญกับข้อเสนอเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ซึ่งควรกำหนดระยะเวลาที่ดำเนินการว่าจะแล้วเสร็จเมื่อไหร่ เพื่อลดความกดดันทางสังคม และกลุ่มมวลชนที่เคลื่อนไหวให้แก้ไขรัฐธรรมนูญด้วย

ส่วนการแก้ไขปัญหาราคาสินค้าการเกษตรต้องใช้นโยบายประกันรายได้ ของเกษตรกรที่พรรคประชาธิปัตย์นำเสนอ เพราะพรรคประชาธิปัตย์ดูแลกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงพาณิชย์โดยตรง

สำหรับนโยบายการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น นายเทพไท มองว่า ต้องเป็นเป้าหมายหลักของรัฐบาลชุดนี้ อย่าให้ถูกวิจารณ์เหมือนรัฐบาลในสมัยแรกของ พลเอก ประยุทธ์