การเมือง

รมว.กลาโหม อาเซียน จับมือผนึกกำลังสร้างความมั่นคงที่ยั่งยืนให้เกิดขึ้นในภูมิภาค

ผลการประชุมกลาโหมอาเซียน ครั้งที่ 13 ADMM รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอาเซียนผนึกกำลังร่วมกันสร้างความมั่นคงที่ยั่งยืนให้เกิดขึ้นในภูมิภาค ภายใต้ความเป็นหุ้นส่วนด้านความมั่นคงและมิตรภาพที่แน่นแฟ้น

พ.อ.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผู้ช่วยโฆษกกระทรวงกลาโหม เปิดเผยว่า เมื่อ 11 ก.ค.62 เวลา 10.00 น. พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้เป็นประธานการประชุม รมว.กห.อาเซียน ครั้งที่ 13 ในฐานะเจ้าภาพการจัดการประชุม ณ โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ

โดยบรรยากาศในการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอาเซียน ครั้งที่13 (13th ASEAN Defence Ministers’ Meeting : ADMM) ที่ไทยเป็นเจ้าภาพ และมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมเกียรติ เป็นกันเอง และหุ้นส่วนด้านความมั่นคง โดยในที่ประชุมเห็นพ้องต้องกันในการที่จะร่วมกันสร้างความมั่นคงให้เกิดขึ้นในภูมิภาค ตามที่ไทยได้ชูประเด็นความมั่นคงที่ยั่งยืน มีการแลกเปลี่ยนมุมมอง ทัศนคติ ในหลากหลายด้าน หลายมิติ และได้มีการทบทวนประเด็น กิจกรรมที่เคยมีมาก่อนหน้านี้ เพื่อปรับปรุงให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของภูมิภาคและของโลก ในที่ประชุมได้มีการรับรองเอกสารความร่วมมือจำนวน 6 ฉบับได้แก่

1)การประเมินผลการปฏิบัติของความคิดริเริ่มในกรอบADMM
2)บทบาทของฝ่ายทหารอาเซียนในการสนับสนุนการบริหารจัดการชายแดน
3)การขยายโครงสร้างการสื่อสารโดยตรงของประเทศสมาชิกอาเซียนไปยังประเทศคู่เจรจา
4)ขอบเขตการปฏิบัติงานโครงการ ASEAN Our Eyes
5)การจัดตั้งกลไกการประชุมแพทย์ทหารอาเซียน
6)แนวทางปฏิบัติในการปฏิสัมพันธ์ทางทะเล

พร้อมกันนี้ ได้ร่วมกันผลักดันการดำเนินนโยบายอื่นๆที่สำคัญที่เป็นการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนในภูมิภาค เช่น การแก้ไขปัญหา IUU Fishing ปัญหาการค้ามนุษย์ และอาชญากรรมข้ามชาติในภูมิภาค เป็นต้น ซึ่งสะท้อนถึงพัฒนาการและการเสริมสร้างความร่วมมือเพื่อความมั่นคงในภูมิภาค โดยประชาชนจะได้รับความปลอดภัยในการดำเนินชีวิต การค้า การลงทุน และการเดินทางไปมาหาสู่กันที่ดีขึ้น รวมทั้งช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนความร่วมมือในด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมไปพร้อมกัน และมุ่งแสวงหาความร่วมมือใหม่ๆที่เป็นประโยชน์ร่วมกันเพื่อสร้างความเป็นปึกแผ่นและความเจริญรุ่งเรืองของอาเซียนให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน