"พุฒิพงษ์" เตรียมตั้งเฟคนิวส์เซนเตอร์ ตอบปัญหาข่าวปลอมใน 1 ชม.

27 ส.ค. 2562 เวลา 1:12 น.

รัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลฯ เตรียมตั้งศูนย์เฟคนิวส์เซนเตอร์ เผยแนวทางข่าวปลอม ต้องตอบคำถามสังคมได้ใน 1 ชั่วโมง พร้อมใช้เทคโนโลยีช่วยประชาชนเรื่องเศรษฐกิจ

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิตทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) กล่าวภายหลังจากที่ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี มอบนโยบายการดำเนินงานแก่ผู้บริหารในสังกัดกระทรวงดิจิทัลฯ ว่า ทางกระทรวงฯจะดำเนินการโดยมุ่งเน้นให้ครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม เพื่อสร้างรายได้ให้กับผู้มีรายได้น้อย ด้วยการใช้เทคโนโลยีเข้าไปช่วยเหลือ โดยเฉพาะประชาชนฐานราก ให้ได้ประโยชน์และเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐาน

รัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลฯ เตรียมตั้งศูนย์เฟคนิวส์เซนเตอร์ เผยแนวทางข่าวปลอม ต้องตอบคำถามสังคมได้ใน 1 ชั่วโมง พร้อมใช้เทคโนโลยีช่วยประชาชนเรื่องเศรษฐกิจ

ขณะที่ด้านสังคม จะเน้นการสร้างเครือข่ายการค้าขายออนไลน์ สนับสนุนการใช้อินเตอร์เน็ต เพื่อให้ความรู้กับประชาชนมากขึ้น สำหรับการจัดตั้งศูนย์เฟคนิวส์เซ็นเตอร์นั้น พลเอก ประวิตร ได้ย้ำว่า เป็นเรื่องสำคัญที่ส่งผลกระทบกับทุกภาคส่วน โดยทางกระทรวงฯ ได้เตรียมโครงสร้างพื้นฐานในการดำเนินการไว้แล้วโดยแบ่งเป็น 3 ส่วน เช่น การคัดกรองข้อมูลข่าวปลอม โดยจะใช้คณะกรรมการในการคัดกรองและบูรณาการร่วมกันกับทุกภาคส่วน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ตลอดจน ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบังคับใช้กฎหมายเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตาม ตรวจสอบ บุคคลที่เผยแพร่ข่าวปลอม ที่ทำให้ส่งผลกระทบต่อประเทศชาติ

รัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลฯ เตรียมตั้งศูนย์เฟคนิวส์เซนเตอร์ เผยแนวทางข่าวปลอม ต้องตอบคำถามสังคมได้ใน 1 ชั่วโมง พร้อมใช้เทคโนโลยีช่วยประชาชนเรื่องเศรษฐกิจ

นายพุทธิพงษ์ ย้ำว่าการจัดตั้งศูนย์ฯ ดังกล่าว เป็นการดูแลให้ครอบคลุมในทุกมิติที่กระทบต่อภาพรวมของประเทศ ไม่เฉพาะเรื่องการเมืองเพียงอย่างเดียวเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ประชาชนถือว่าเป็นกำลังหลักที่จะช่วยแชร์ข่าวสารที่ถูกต้อง เพื่อป้องกันให้สังคมปราศจากข่าวปลอม ส่วนด้านมาตรการเชิงรุก เมื่อมีข้อมูลของข่าวปลอมที่แน่ชัดแล้ว ก็จะมีกระบวนการทางกฎหมายเข้าไปตรวจสอบ หากพบว่าผิดจริง ก็จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด และมีบทลงโทษที่ชัดเจน โดยตั้งเป้าว่า การดำเนินการทั้งหมดจะเห็นผลที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นในเร็วๆนี้