"เสี่ยหนู" เด้ง เลขาธิการ อ.ย. ไปนั่งอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

03 ก.ย. 2562 เวลา 13:10 น.

มติด่วน ครม. เปลี่ยนเลขา อ.ย.แล้ว ตามการเสนอของ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

มีรายงานว่า คณะรัฐมนตรี แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ของกระทรวงสาธารณสุข

มติด่วน ครม. เปลี่ยนเลขา อ.ย.แล้ว ตามการเสนอของ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

1. นายธเรศ กรั ษนัยรวิวงค์ ตำแหน่ง เลขาธิการ(นักบริหาร) ประเภทบริหาร ระดับสูง สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ให้ดำรงแหน่งอธิบดี(นักบริหาร) ประเภทบริหาร ระดับสูง กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

2.นายไพศาล ดั่นคุ้ม ตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง(นักบริหาร) (ด้านบริหาร) ประเภทบริหาร ระดับสูง สำนักงานปลัดกระทรวง ให้ดำรงแหน่ง เลขาธิการ(นักบริหาร) ประเภทบริหาร ระดับสูง สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

3.นายณรงค์ สายวงศ์ ตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง) ประเภทบริหาร ระดับสูง สำนักงานปลัดกระทรวง ให้ดำรงแหน่ง รองปลัดกระทรวง(นักบริหาร) (ด้านบริหาร) ประเภทบริหาร ระดับสูง สำนักงานปลัดกระทรวง

4.นายยงยศ ธรรมวุฒิ ตำแหน่งนายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) กลุ่มที่ปรึกษา ระดับกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ให้ดำรงแหน่ง รองปลัดกระทรวง(นักบริหาร) (กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการแพทย์) ประเภทบริหาร ระดับสูง สำนักงานปลัดกระทรวง