"ชวน"เผย วันนี้เตรียมส่งคำร้อง พรบ.คุ้มครองสถาบันครอบครัว ให้ศาลรธน.

05 ก.ย. 2562 เวลา 5:22 น.

ประธานสภา เตรียมส่งคำร้อง พรบ.คุ้มครองสถาบันครอบครัว ที่ฝ่ายค้านร่วมเข้าชื่อร้องผ่านสภา ให้ศาลรัฐมนูญพิจารณาภายใน วันนี้

นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า วันนี้(5 ก.ย.) จะส่งคำร้องของ ส.ส.ฝ่ายค้านที่ร่วมเข้าชื่อกันเพื่อส่งไปยังศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัย เรื่องการตราพระราชกำหนด แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว 2562 ที่ฝ่ายค้านเห็นว่า การตรากฎหมายนี้ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 172 วรรค 1 หรือไม่ ซึ่งการพิจารณาศาลรัฐธรรมนูญ มีกรอบเวลาการพิจารณาไม่เกิน 60 วัน และเมื่อศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเสร็จ สภาผู้แทนราษฎรจะนำพระราชกำหนดมาพิจารณาอีกครั้ง แต่ไม่ยืนยันว่า จะทันสมัยการประชุมนี้หรือไม่

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด