เปิดรายชื่อ 8 ปธ.กมธ. โควต้า "พลังประชารัฐ"

11 ก.ย. 2562 เวลา 1:48 น.

พรรคพลังประชารัฐ เปิดรายชื่อ 8 ประธานกรรมาธิการ "นิโรธ" ตำรวจ "สมชาย" ทหาร "สมศักดิ์" การเงินการคลัง "สุชาติ" ศาสนา "นิพันธ์" ฟอกเงินยาเสพติด

รายงานข่าวจากพรรคพลังประชารัฐแจ้งว่า ในการประชุมยุทธศาสตร์พรรคที่มี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานได้เห็นชอบรายชื่อผู้ที่จะดำรงตำแหน่งประธานกรรมาธิการ 8 คณะ ได้แก่ นายนิโรธ สุนทรเลขา ส.ส.นครสวรรค์ เป็นประธานกรรมาธิการตำรวจ,พล.อ.สมชาย วิษณุวงศ์ ส.ส.กาญจนบุรี ประธานกรรมาธิการทหาร, นายสมศักดิ์ พันธุ์เกษม ส.ส.นครราชสีมา หรือ นายสุพล ฟองงาม ส.ส.บัญชีรายชื่อ เป็นประธานกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน

พรรคพลังประชารัฐ เปิดรายชื่อ 8 ประธานกรรมาธิการ

นายสุชาติ อุสาหะ ส.ส.เพชรบุรี หรือนายไพบูลย์ นิติตะวัน เป็นประธานกรรมาธิการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม นางสาวกัลยา รุ่งวิจิตชัย ส.ส.สระบุรี หรือ นายชาญวิทย์ วิภูศิริ ส.ส.กทม. เป็นประธานกรรมาธิการสื่อสารและโทรคมนาคม นายนิพันธ์ ศิริธร ส.ส.ตรัง หรือนายมณเฑียร สงฆ์ประชา ส.ส.ชัยนาท เป็นประธานกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และยาเสพติด

พรรคพลังประชารัฐ เปิดรายชื่อ 8 ประธานกรรมาธิการ

นายอนันต์ ผลอำนวย ส.ส.กำแพงเพชร เป็นประธานกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎร นายอัครวัฒน์ อัศวเหม ส.ส.สมุทรปราการ หรือนางสาวตรีนุช เทียนทอง ส.ส.สระแก้ว เป็นประธานกรรมาธิการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ทั้งนี้ ในวันที่ 11 ก.ย.นี้ จะได้นำรายชื่อทั้งหมดยื่นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด