การเมือง

เปิดรายชื่อ 8 ปธ.กมธ. โควต้า “พลังประชารัฐ”

พรรคพลังประชารัฐ เปิดรายชื่อ 8 ประธานกรรมาธิการ “นิโรธ” ตำรวจ “สมชาย” ทหาร “สมศักดิ์” การเงินการคลัง “สุชาติ” ศาสนา “นิพันธ์” ฟอกเงินยาเสพติด

รายงานข่าวจากพรรคพลังประชารัฐแจ้งว่า ในการประชุมยุทธศาสตร์พรรคที่มี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานได้เห็นชอบรายชื่อผู้ที่จะดำรงตำแหน่งประธานกรรมาธิการ 8 คณะ ได้แก่ นายนิโรธ สุนทรเลขา ส.ส.นครสวรรค์ เป็นประธานกรรมาธิการตำรวจ,พล.อ.สมชาย วิษณุวงศ์ ส.ส.กาญจนบุรี ประธานกรรมาธิการทหาร, นายสมศักดิ์ พันธุ์เกษม ส.ส.นครราชสีมา หรือ นายสุพล ฟองงาม ส.ส.บัญชีรายชื่อ เป็นประธานกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน

นายสุชาติ อุสาหะ ส.ส.เพชรบุรี หรือนายไพบูลย์ นิติตะวัน เป็นประธานกรรมาธิการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม นางสาวกัลยา รุ่งวิจิตชัย ส.ส.สระบุรี หรือ นายชาญวิทย์ วิภูศิริ ส.ส.กทม. เป็นประธานกรรมาธิการสื่อสารและโทรคมนาคม นายนิพันธ์ ศิริธร ส.ส.ตรัง หรือนายมณเฑียร สงฆ์ประชา ส.ส.ชัยนาท เป็นประธานกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และยาเสพติด

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน

นายอนันต์ ผลอำนวย ส.ส.กำแพงเพชร เป็นประธานกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎร นายอัครวัฒน์ อัศวเหม ส.ส.สมุทรปราการ หรือนางสาวตรีนุช เทียนทอง ส.ส.สระแก้ว เป็นประธานกรรมาธิการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ทั้งนี้ ในวันที่ 11 ก.ย.นี้ จะได้นำรายชื่อทั้งหมดยื่นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรต่อไป