การเมือง

ครม. มีมติยืดเวลา พม.เบิกงบ 1.8 พันล้าน “โครงการมารดาประชารัฐ” แจกเด็กแรกเกิด

รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ระบุ ครม. มีมติขยายเวลา พม. เบิกงบกลางปี 61 จำนวน 1,800 ล้านบาท “โครงการมารดาประชารัฐ” แจกเด็แรกเกิด หลังพบว่ามีผู้มาใช้สิทธิน้อยกว่าที่คาดไว้

วันนี้ (24 ก.ย.62) ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน เบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2561 โดยใช้งบกลาง ที่กระทรวงการคลังอนุมัติให้ขยายระยะเวลาเบิกจ่ายงบประมาณในวันทำการสุดท้ายของเดือนก.ย. 2562 จำนวน 1,806,738,300 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเด็กและเยาวชน ได้รับการพัฒนาศักยภาพตามช่วงวัย(โครงการมารดาประชารัฐ) โดยให้เบิกจ่ายในงบรายจ่ายอื่น ซึ่งเป็นลักษณะเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดที่จะได้รับเงินต่อเนื่อง 5 เดือน (พ.ค.-ก.ย.62) เฉพาะผู้มีสิทธิ์และมีข้อมูลถูกต้องครบถ้วน จำนวน 863,803 คน

อย่างไรก็ตามในส่วนของกลุ่มเด็กที่มีสิทธิแต่ยังไม่มาลงทะเบียนรับสิทธิในโครงการ มีจำนวนทั้งสิ้น 589,693 คนเป็นจำนวนเงิน 4,563,764,000 บาท จึงขอให้กลุ่มเด็กที่ได้รับสิทธิใหม่ ที่เกิดตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.58 ที่มีคุณสมบัติและยังไม่ได้เคยรับสิทธิ ให้เร่งมาลงทะเบียน แม้อาจจะมองว่าเป็นเงินส่วนน้อย เพียงเดือนละ 600 บาท แต่ได้รับสิทธิไปจนถึงอายุ 6 ปี