ครม. มีมติยืดเวลา พม.เบิกงบ 1.8 พันล้าน "โครงการมารดาประชารัฐ" แจกเด็กแรกเกิด

24 ก.ย. 2562 เวลา 10:14 น.

รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ระบุ ครม. มีมติขยายเวลา พม. เบิกงบกลางปี 61 จำนวน 1,800 ล้านบาท "โครงการมารดาประชารัฐ" แจกเด็แรกเกิด หลังพบว่ามีผู้มาใช้สิทธิน้อยกว่าที่คาดไว้

วันนี้ (24 ก.ย.62) ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน เบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2561 โดยใช้งบกลาง ที่กระทรวงการคลังอนุมัติให้ขยายระยะเวลาเบิกจ่ายงบประมาณในวันทำการสุดท้ายของเดือนก.ย. 2562 จำนวน 1,806,738,300 บาท

รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ระบุ ครม. มีมติขยายเวลา พม. เบิกงบกลางปี 61 จำนวน 1,800 ล้านบาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเด็กและเยาวชน ได้รับการพัฒนาศักยภาพตามช่วงวัย(โครงการมารดาประชารัฐ) โดยให้เบิกจ่ายในงบรายจ่ายอื่น ซึ่งเป็นลักษณะเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดที่จะได้รับเงินต่อเนื่อง 5 เดือน (พ.ค.-ก.ย.62) เฉพาะผู้มีสิทธิ์และมีข้อมูลถูกต้องครบถ้วน จำนวน 863,803 คน

รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ระบุ ครม. มีมติขยายเวลา พม. เบิกงบกลางปี 61 จำนวน 1,800 ล้านบาท

อย่างไรก็ตามในส่วนของกลุ่มเด็กที่มีสิทธิแต่ยังไม่มาลงทะเบียนรับสิทธิในโครงการ มีจำนวนทั้งสิ้น 589,693 คนเป็นจำนวนเงิน 4,563,764,000 บาท จึงขอให้กลุ่มเด็กที่ได้รับสิทธิใหม่ ที่เกิดตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.58 ที่มีคุณสมบัติและยังไม่ได้เคยรับสิทธิ ให้เร่งมาลงทะเบียน แม้อาจจะมองว่าเป็นเงินส่วนน้อย เพียงเดือนละ 600 บาท แต่ได้รับสิทธิไปจนถึงอายุ 6 ปี

รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ระบุ ครม. มีมติขยายเวลา พม. เบิกงบกลางปี 61 จำนวน 1,800 ล้านบาท