ซูเปอร์โพล เผย ผลสำรวจ ชี้ “ชิมช้อปใช้” ทำให้รัฐบาลชิงมวลชนฯ สำเร็จ

10 พ.ย. 2562 เวลา 5:23 น.

สำนักวิจัยซูเปอร์โพล เผย ผลสำรวจ เรื่อง ชิมช้อปใช้ ใครว่าได้ประโยชน์ ! ผลตอบรับในเชิงบวก 67.8 % ชี้เป็นมาตรการที่ทำให้รัฐบาลชิงมวลชน ภาคการเมือง ได้สำเร็จ

วันที่ 10 พ.ย. 62 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) นำเสนอผลสำรวจภาคสนามเรื่อง ชิมช้อปใช้ ใครว่าได้ประโยชน์ กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ

โดยดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผ่านเสียงประชาชนในโลกโซเชียล (Social Media Voice) จำนวน 1,179 ตัวอย่าง และเสียงประชาชนในสังคมดั้งเดิม (Traditional Voice) จำนวน 1,080 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการระหว่าง 1- 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา

อ่านข่าว : 

ผลสำรวจ กรุงเทพโพลล์ ! “ชิมช้อปใช้” เป็นโครงการที่ ปชช. ชื่นชอบมากที่สุด

สำนักวิจัยซูเปอร์โพล เผย ผลสำรวจ เรื่อง ชิมช้อปใช้ ใครว่าได้ประโยชน์  ! ผลตอบรับในเชิงบวก 67.8 % ชี้เป็นมาตรการที่ทำให้รัฐบาลชิงมวลชน ภาคการเมือง ได้สำเร็จ

พบว่า เสียงประชาชนในสังคมดั้งเดิม ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 60.4 ได้เข้าใช้ประโยชน์จากมาตรการ ชิมช้อปใช้ ของรัฐบาล ในขณะที่ร้อยละ 39.6 ไม่ได้เข้าใช้ประโยชน์ และเมื่อแบ่งแยกวิเคราะห์กลุ่มที่สนับสนุนรัฐบาล กลุ่มพลังเงียบ และกลุ่มไม่สนับสนุนรัฐบาล พบว่า กลุ่มคนทั้งสามกลุ่ม ใช้ประโยชน์จากมาตรการ ชิมช้อปใช้ เป็นส่วนใหญ่

โดยร้อยละ 69.6 ของคนสนับสนุนรัฐบาล , ร้อยละ 62.7 ของพลังเงียบ และร้อยละ 52.0 ของคนไม่สนับสนุนรัฐบาล ได้ใช้ประโยชน์จากมาตรการนี้ อย่างไรก็ตาม คนที่ไม่ได้เข้าใช้ประโยชน์ เพราะเข้าไม่ถึงมาตรการนี้ เป็นกลุ่มคนมีรายได้น้อย , ไม่มีช่องทางเข้าถึง , ขั้นตอนยุ่งยาก , ไม่ทราบ ไม่รู้เรื่องนี้ และอยู่ห่างไกล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กล่าวต่อว่า ที่น่าสนใจคือ เมื่อวิเคราะห์เสียงของประชาชนในโลกโซเชียล (Social Media Voice) ผ่านระบบ Net Super Poll ด้วยการประมาณการจำนวนเข้าถึงเรื่อง ชิมช้อปใช้ พบว่ามีจำนวนทั้งสิ้น 21,898,746 คน หรือประมาณยี่สิบกว่าล้านคนเศษ เป็นเสียงตอบรับในทางบวก ร้อยละ 67.8 และเสียงตอบรับในทางลบร้อยละ 32.2

สำนักวิจัยซูเปอร์โพล เผย ผลสำรวจ เรื่อง ชิมช้อปใช้ ใครว่าได้ประโยชน์  ! ผลตอบรับในเชิงบวก 67.8 % ชี้เป็นมาตรการที่ทำให้รัฐบาลชิงมวลชน ภาคการเมือง ได้สำเร็จ

อย่างไรก็ตาม เสียงตอบรับในทางลบจะเป็นไปในเชิงวิพากวิจารณ์มาตรการ และมีการเผยแพร่กว้างขวางด้วยคำว่า “ล้มเหลว” เป็นคำที่ทรงอิทธิพลในโลกโซเชียล ในขณะที่คำต่างๆ ที่เสียงตอบรับในทางบวกคือคำว่า “ท่องเที่ยว” เป็นคำที่ทรงอิทธิพลเช่นกัน แต่ถูกกระจายไปตามภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ

โดยล่าสุด จำนวนคนที่กำลังพูดถึงเรื่องนี้ในโลกโซเชียล ตรวจวัดได้ช่วงเช้าที่ผ่านมามีจำนวนทั้งสิ้น 76,695 คน และกำลังพูดถึงเรื่องวิธีการลงทะเบียนมากกว่า เบียดแซงข้อความเชิงลบเรื่องความล้มเหลว ของมาตรการ ชิมช้อปใช้ ที่ถูกผลิตออกมาจากฝ่ายตรงข้ามแล้ว

สำนักวิจัยซูเปอร์โพล เผย ผลสำรวจ เรื่อง ชิมช้อปใช้ ใครว่าได้ประโยชน์  ! ผลตอบรับในเชิงบวก 67.8 % ชี้เป็นมาตรการที่ทำให้รัฐบาลชิงมวลชน ภาคการเมือง ได้สำเร็จ

“จากผลโพลนี้อาจฟันธงได้ว่า มาตรการ ชิมช้อปใช้ ได้ผลในแง่แย่งชิงมวลชนได้สำเร็จ ในเชิงการเมือง แต่ในเชิงเศรษฐศาสตร์ ต้องวิเคราะห์อีกรูปแบบหนึ่ง เพราะเสียงประชาชนในสังคมดั้งเดิม และเสียงประชาชนในโลกโซเชียล เป็นไปในทิศทางบวก จนทำให้ฝ่ายตรงข้ามออกมาเคลื่อนไหวหนัก ใช้การสื่อสารเชิงลบเข้าทำลายด้วยเล็งเห็นจุดอ่อนของคนทั่วไปในสังคม ที่ขับเคลื่อนข่าวร้ายมากกว่าข่าวดี

“ทางออกคือ กระทรวงต่างๆ ต้องทำงานเป็นหนึ่งเดียวกัน เพราะคำว่า ท่องเที่ยว ถูกใช้มาก แต่กระจายตัวสูง ต้องสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึงมากขึ้น และทำให้คำว่า ท่องเที่ยว รวมพลังกับคำว่า ชิมช้อปใช้ และจะสามารถทำลายพลังคำว่า ล้มเหลว ในเสียงของประชาชนได้สำเร็จ ให้ถือหลักน้ำหยดลงหิน ทุกวันหินมันยังกร่อน จะทำให้ฝ่ายตรงข้ามมาเป็นฝ่ายสนับสนุน” ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าว

ที่มา ซูเปอร์โพล

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด