"ชวน หลีกภัย" รับปริญญานิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ม.มหาสารคาม

03 ธ.ค. 2562 เวลา 5:17 น.

"ชวน หลีกภัย" ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร รับพระราชทานปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2562 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส) จังหวัดมหาสารคาม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2561-2562

ในการนี้ นายชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี อดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ และประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร เข้ารับพระราชทานปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปี 2562

 

ภาพจาก : กองทะเบียนและประมวลผล มมส , ศิริภา อินทวิเชียร Siripa Intavichein