ชวน แนะระวังพฤติกรรม จูบกลางสภาฯ ประเพณีต่างชาติยังไม่สอดคล้องสังคมไทย

20 ธ.ค. 2562 เวลา 3:53 น.

“ชวน” ย้ำกมธ. ระมัดระวัง พฤติกรรมการแสดงออกที่ไม่เหมาะสม ชี้ระเบียบไม่สำคัญเท่าจิตสำนึกรับผิดชอบ ระบุประเพณีต่างชาติ ยังไม่สอดคล้องกับสังคมไทย หลังคู่รัก LGBT โชว์จูบปากกลางสภาฯ

วันที่ 20 ธ.ค. 62 ที่รัฐสภา นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงกรณี คู่รักชายรักชายแสดงพฤติกรรมเชิงสัญลักษณ์ที่ไม่เหมาะสมจูบกลางรัฐสภา ภายหลังคณะกรรมาธิการ (กมธ.) กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มชาติพันธุ์ และกลุ่ม LGBT แถลงข่าวเรียกร้องให้ออกกฎหมายประเด็นความเสมอภาคทางเพศ เมื่อวันที่ 18 ธ.ค. ที่ผ่านมา

ก่อนที่ นางมุกดา พงษ์สมบัติ ประธานคณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการกลุ่มชาติพันธุ์และผู้มีความหลากหลายทางเพศ(LGBT) แถลงข่าวขอโทษในวันถัดมา

ประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า กรณีดังกล่าวมีระเบียบกฎเกณฑ์ที่วางไว้ แต่ระเบียบไม่สำคัญ เท่ากับการมีจิตสำนึก รับผิดชอบของแต่ละบุคคล จากกรณีดังกล่าว ซึ่งมีการแสดงพฤติกรรมที่อาจจะไม่เหมาะสมกับสภาพสังคมไทย รวมถึงกรณีที่ผ่านมา ส่วนตัวยอมรับ มีสาเหตุมาจากบุคคลภายในมากกว่าบุคคลภายนอก แต่ได้มีการตักเตือน รวมถึงให้มีการชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้รับทราบข้อเท็จจริงอย่างถูกต้อง

นอกจากนี้ ยังได้มีการปรับปรุงระเบียบการแถลงข่าวของสมาชิกรัฐสภาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

โดย นายชวน ยังได้กล่าวย้ำกับ กมธ. ทุกคณะว่า ให้ระมัดระวัง พฤติกรรมการแสดงออกที่ไม่เหมาะสม และไม่นำขนบธรรมเนียมจากต่างประเทศมาปฏิบัติจนมากเกินไป เนื่องจากประเพณีของต่างประเทศบางอย่างยังไม่สอดคล้องกับสังคมประเทศไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด