การเมือง

“มีชัย” บอกนักการเมืองอย่ากังวล! คำนวนเวลาไว้ใน ก.ม. แล้ว

วันที่ 02 ธ.ค. 59 – นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ในฐานะสมาชิกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวถึงความกังวลและข้อเรียกร้องของนักการเมืองและพรรคการเมืองที่มีต่อกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ว่า ขอให้พรรคการเมืองเลิกกังวลใจต่อการเตรียมความพร้อมตามที่ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.บ.) ว่าด้วยพรรคการเมืองกำหนดให้ โดยก่อนหน้านี้ นักการเมืองหลายคน ออกมาระบุว่า จะเตรียมตัวไม่ทัน เนื่องจากการเขียนร่าง พ.ร.บ.พรรคการเมืองนั้น กรธ. ได้คำนึงถึงการให้ระยะเวลาที่พรรคการเมืองต้องเตรียมตัว เช่น บางประเด็นให้เวลามากถึง 150 วัน ขณะที่ การเตรียมตัวเพื่อเข้าสู่การเลือกตั้งของพรรคการเมืองนั้น กรธ. ได้คำนึงถึงเช่นกัน จึงได้กำหนดการจัดทำร่างกฎหมายลูกว่า จะส่งร่าง พ.ร.บ.พรรคการเมือง ให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พิจารณาตราเป็นกฎหมายก่อน เพื่อให้พรรคการเมืองเตรียมตัว และเมื่อพรรคการเมืองมีความพร้อมจะส่งร่าง พ.ร.บ. 2 ฉบับสุดท้าย คือ ร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยที่มาของ ส.ว. และร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. ให้ สนช. พิจารณา ซึ่งเหตุผลสำคัญที่ต้องถ่วงเวลาส่งร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญนั้น ไม่ใช่เพื่อถ่วงเวลาเลือกตั้ง แต่ถ่วงเวลาเพื่อให้พรรคการเมืองมีความพร้อม

ทั้งนี้ ระยะเวลาดังกล่าวขอให้เข้าใจด้วยว่าต้องไม่เกินเวลาที่ กรธ. ต้องทำกฎหมายลูกตามรัฐธรรมนูญใหม่กำหนดให้ไว้ 8 เดือน

นายมีชัย กล่าวด้วยว่า ส่วนกรณีที่พรรคการเมืองกังวลต่อคำสั่ง คสช. ที่ห้ามพรรคการเมืองทำกิจกรรมนั้น ขออย่ากังวล เพราะขณะนี้ คสช. อยู่ระหว่างการพิจารณายกเลิกคำสั่งเป็นรายฉบับอยู่ เพราะไม่สามารถยกเลิกคำสั่ง คสช. ได้ทันที และทั้งหมดหลังจากที่รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ประกาศใช้ได้ เพราะจะเกิดความวุ่นวายใด โดยการยกเลิกคำสั่ง คสช. จะคำนึงถึงความจำเป็น ซึ่งต้องเข้าใจว่า คำสั่งหรือประกาศของ คสช. นั้น ยังได้รับการรับรองตามร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชามติ

นอกจากนี้ นายมีชัย ยังกล่าวถึงกรรมการในองค์กรอิสระ และ สนช. ที่อาจมีคุณสมบัติขัดกับร่างรัฐธรรมนูญใหม่ ว่า ในส่วนของกรรมการองค์กรอิสระนั้น ในบทเฉพาะกาลของร่างรัฐธรรมนูญ รองรับให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าร่างกฎหมายลูกจะจะจัดทำแล้วเสร็จ แต่หากมีปัญหา กรธ. เขียนไว้ในร่างกฎหมายลูก คือ ให้คณะกรรมการสรรหาเป็นผู้เริ่มต้นตรวจสอบ ขณะที่ ประเด็นของ สนช. ที่บทเฉพาะกาลของร่างรัฐธรรมนูญกำหนดข้อยกเว้นไว้ให้ เพราะ สนช. มาชั่วคราว อ

อย่างไรก็ตาม คุณสมบัติ สนช. ที่ถูกยกเว้น เช่น ดำรงตำแหน่งข้าราชการ แต่บทยกเว้นจะไม่เกี่ยวกับพฤติกรรม เช่น หากเคยติดคุก หรือ เคยทุจริตต่อหน้าที่

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน

“ผมเชื่อว่าในส่วน สนช. นั้นจะไม่มีผลกระทบ แต่หากมี สนช. ที่คุณสมบัติไม่ครบ สนช. อาจเข้าชื่อร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญให้พิจารณาคุณสมบัติได้ แต่หากไม่มีใครร้องก็เท่ากับไม่มีใครสงสัย” นายมีชัย กล่าว