เรื่องที่ประชาชนวิตกกังวลเกี่ยวกับโควิด-19 มากที่สุด คือการแก้ปัญหาของรัฐบาล

12 เม.ย. 2563 เวลา 4:45 น.

สวนดุสิตโพล เผยผลสำรวจในหัวข้อ “ความวิตกกังวลของคนไทยเกี่ยวกับการแพร่ระบาดโควิด-19”

12 เม.ย.63 สวนดุสิตโพล เผยผลสำรวจในหัวข้อ “ความวิตกกังวลของคนไทยเกี่ยวกับการแพร่ระบาดโควิด-19” โดยได้ระบุว่า จากสถานการณ์ของเชื้อโควิด-19 ที่แพร่กระจายอยู่ในประเทศไทย ณ วันนี้ ได้สร้างความวิตกกังวลให้กับ ประชาชนจำนวนมากเนื่องจากได้รับผลกระทบโดยตรง

ในขณะที่รัฐบาลก็ได้เร่งดำเนินการในเรื่องต่างๆ เพื่อสร้างความ มั่นใจให้กับประชาชนที่มีต่อการบริหารจัดการและการควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19

เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของ ประชาชน กรณีความวิตกกังวลของคนไทยเกี่ยวกับการแพร่ระบาดโควิด-19 “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 2,970 คน (สำรวจทางออนไลน์) ระหว่างวันที่ 7-10 เม.ย. 2563 สรุปผลได้ ดังนี้

สวนดุสิตโพล เผยผลสำรวจในหัวข้อ “ความวิตกกังวลของคนไทยเกี่ยวกับการแพร่ระบาดโควิด-19”

สวนดุสิตโพล เผยผลสำรวจในหัวข้อ “ความวิตกกังวลของคนไทยเกี่ยวกับการแพร่ระบาดโควิด-19”

สวนดุสิตโพล เผยผลสำรวจในหัวข้อ “ความวิตกกังวลของคนไทยเกี่ยวกับการแพร่ระบาดโควิด-19”

สวนดุสิตโพล เผยผลสำรวจในหัวข้อ “ความวิตกกังวลของคนไทยเกี่ยวกับการแพร่ระบาดโควิด-19”

สวนดุสิตโพล เผยผลสำรวจในหัวข้อ “ความวิตกกังวลของคนไทยเกี่ยวกับการแพร่ระบาดโควิด-19”

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด