บิ๊กตู่ ชง 3 ข้อ อาเซียนและบวกสาม ร่วมแรงรับมือโควิด 19 หนุนตั้งกองทุนอาเซียน

14 เม.ย. 2563 เวลา 10:05 น.

บิ๊กตู่ ร่วมประชุม อาเซียนและบวกสาม ว่าด้วยการแพร่ระบาดโควิด-19 ผ่านระบบการประชุมทางไกล ชง 3 ข้อ ผ่านที่ประชุม หนุนตั้งกองทุนอาเซียน แลกเปลี่ยนข้อมูลด้านนโยบายและมาตรการของแต่ละประเทศ ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ช่วยเหลือภาคธุรกิจ

บิ๊กตู่ ชง 3 ข้อ อาเซียนและบวกสาม

บิ๊กตู่ ชง 3 ข้อ อาเซียนและบวกสาม วันนี้ (14 เมษายน 2563) เวลา 14.00 น. ณ ห้อง PMOC ชั้น 2 ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนบวกสาม สมัยพิเศษ ว่าด้วยการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ผ่านระบบการประชุมทางไกล

โดย ศาสตราจารย์นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สรุปสาระสำคัญ ในการประชุม ดังนี้

บิ๊กตู่ ร่วมประชุม  อาเซียนและบวกสาม ว่าด้วยการแพร่ระบาดโควิด-19 ผ่านระบบการประชุมทางไกล ชง 3 ข้อ ผ่านที่ประชุม หนุนตั้งกองทุนอาเซียน แลกเปลี่ยนข้อมูลด้านนโยบายและมาตรการของแต่ละประเทศ ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ช่วยเหลือภาคธุรกิจ

นายกรัฐมนตรีร่วมกับผู้นำอาเซียนชื่นชมการดำเนินการต่อสถานการณ์โควิด-19 กับผู้นำประเทศบวกสาม ที่สามารถลดจำนวนผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตลงอย่างเห็นได้ชัด โดยผู้นำทั้งหมดเห็นพ้องว่า สถานการณ์โควิด-19 ถือเป็นวิกฤตการณ์ของโลกที่ส่งผลอย่างยิ่งต่อทุกภาคส่วนในสังคม

บิ๊กตู่ ร่วมประชุม  อาเซียนและบวกสาม ว่าด้วยการแพร่ระบาดโควิด-19 ผ่านระบบการประชุมทางไกล ชง 3 ข้อ ผ่านที่ประชุม หนุนตั้งกองทุนอาเซียน แลกเปลี่ยนข้อมูลด้านนโยบายและมาตรการของแต่ละประเทศ ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ช่วยเหลือภาคธุรกิจ

ทั้งนี้ ในการกล่าวถ้อยแถลงของนายกรัฐมนตรีได้กล่าวเสนอแนวทางสำคัญ 3 แนวทาง ดังนี้

1. จัดตั้ง “กองทุนอาเซียนเพื่อรับมือกับสถานการณ์โควิด-19” โดยจัดสรรเงินที่มีอยู่แล้ว จากกองทุนเพื่อการพัฒนาอาเซียน กองทุนความร่วมมือกับจีน ญี่ปุน เกาหลีใต้ และอาเซียนบวกสาม หรือเท่าที่สามารถตกลงกันได้ เพื่อรองรับผลกระทบ ทั้งในระยะสั้น ในการเป็นทุนสำหรับจัดซื้อชุดตรวจ อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ยังขาดแคลนให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และในระยะยาว เพื่อสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อคิดค้นวัคซีน และยา

2. ใช้ประโยชน์จากกลไกความร่วมมืออาเซียนบวกสาม ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และเสนอให้ใช้ประโยชน์จากกลไกความร่วมมือด้านสาธารณสุขที่มีอยู่แล้ว ร่วมกับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการผลิตนวัตกรรมเพื่อป้องกันและรับมือการแพร่ระบาด และความท้าทายอื่นๆ ในอนาคต

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรียังเสนอให้สำนักเลขาธิการอาเซียนและสำนักเลขาธิการความร่วมมือไตรภาคี (TCS) รวบรวมและแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านนโยบายและมาตรการของแต่ละประเทศ รวมทั้งใช้ประโยชน์จากมาตรการริเริ่มเชียงใหม่พหุภาคี (CMIM) เพื่อบรรเทาผลกระทบและสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินในภูมิภาค ในกรณีที่จำเป็น

3. ส่งเสริมทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในมิติต่าง ๆ ซึ่งเป็นประเด็นที่ผู้นำอาเซียนบวกสามเห็นพ้องในปีที่ผ่านมา ทั้งการศึกษา การติดต่อสื่อสาร และการค้าการลงทุน พร้อมเร่งใช้เศรษฐกิจดิจิทัล เทคโนโลยีใหม่ๆ และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อช่วยเหลือภาคธุรกิจ โดยเฉพาะผู้ประกอบการ MSMEs รวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือเพื่อลดผลกระทบจากข่าวปลอม

บิ๊กตู่ ร่วมประชุม  อาเซียนและบวกสาม ว่าด้วยการแพร่ระบาดโควิด-19 ผ่านระบบการประชุมทางไกล ชง 3 ข้อ ผ่านที่ประชุม หนุนตั้งกองทุนอาเซียน แลกเปลี่ยนข้อมูลด้านนโยบายและมาตรการของแต่ละประเทศ ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ช่วยเหลือภาคธุรกิจ

โดยในตอนท้าย นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ความเป็นหุ้นส่วนที่แน่นแฟ้น และการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ จะช่วยให้เราเอาชนะวิกฤตนี้ไปได้ โดยไทยพร้อมร่วมมือภายใต้กรอบอาเซียนบวกสามอย่างเต็มที่ ให้ทุกประเทศในภูมิภาคสามารถฟื้นตัวและก้าวไปข้างหน้าได้อย่างเข้มแข็งและมั่นคง เป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของโลกนี้ต่อไป เราจะเอาชนะวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน

เรื่องน่ารู้จาก COVID-19

วิธี กักกันตัวเอง ที่บ้าน ทำอย่างไรให้ปลอดภัยที่สุด

Social Distancing ระยะห่างทางสังคม ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ

วิธีรับมือ ความวิตกกังวลจากการระบาดของไวรัสโควิด-19

How To ดูแล สุขภาพจิต เด็กและเยาวชน ระหว่างโรคระบาด

How to ทำงานจากบ้าน พร้อมเลี้ยงลูกไปด้วย แบบไม่เสียสติ