'องอาจ' เสนอ 3 มาตรการคลายล็อกระยะที่ 2 ก่อนเปิดห้าง ชี้ควรทดลองวันที่ 14-15 พ.ค.

10 พ.ค. 2563 เวลา 4:17 น.

รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เสนอ 3 มาตรการคลายล็อกระยะที่ 2 ก่อนเปิดห้าง เพื่อเตรียมความพร้อม โดยควรทดลองวันที่ 14-15 พ.ค.นี้

คลายล็อก นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรค และประธาน ส.ส. พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงมาตรการคลายล็อกดาวน์ ระยะที่ 2 ด้วยการทดลองเปิดห้างวันที่ 14-15 พ.ค.นี้ว่า

นับเป็นเรื่องเหมาะสมที่ ศบค. และรัฐบาลจะมีมาตรการคลายล็อก ระยะที่ 2 ด้วยการทดลองเปิดห้างในวันที่ 14 - 15 พ.ค.นี้ เพราะห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า เป็นสถานที่ที่มีผู้เข้าไปใช้บริการจำนวนมาก โดยเฉพาะในสังคมเมือง การเข้าไปใช้บริการในห้าง นอกจากเพื่อซื้อสินค้าแล้วยังเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เป็นแหล่งรวมความบันเทิงของครอบครัว

เมื่อมีการทดลองเปิดห้างจะได้ตรวจดูตามสภาพความเป็นจริงได้ว่า มีอะไรต้องปรับปรุงแก้ไขไม่ให้มีช่องโหว่ ที่อาจนำไปสู่การแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้ โดยเฉพาะในจุดที่มีคนใช้บริการเยอะๆ อาจต้องมีมาตรการเป็นพิเศษ

การคลายล็อกระยะที่ 2 เพื่ออนุญาตให้เปิดห้างได้ ทุกฝ่ายควรดำเนินการบนพื้นฐาน 3 ประการดังนี้ คือ

1) การเตรียมความพร้อมของห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า นอกจากจะมีมาตรการด้านสาธารณสุขขั้นพื้นฐานที่กำหนดไว้ก่อนหน้านี้แล้ว  เช่น การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือด้วยเจล แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ การเว้นระยะห่างทางสังคม การวัดอุณหภูมิร่างกายทุกทางเข้า-ออกแล้ว ต้องมีระบบการทำความสะอาดสถานที่อย่างจริงจังทุกจุดสัมผัส มีการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคทุกพื้นที่ ถ้าเป็นไปได้อาจมีการอบโอโซน อบรังสี UV-C ตามพื้นที่ต่างๆ เพื่อลดความแออัดในห้าง ควรมีการจำกัดจำนวนคนเข้าห้าง และรักษาระยะห่างของการใช้พื้นที่ตามที่ราชการกำหนดทุกจุด

2) การเตรียมความพร้อมพนักงาน ควรมีการคัดกรองสุขภาพ มีข้อมูลสุขภาพพนักงานทุกท่าน และควรมีแอพพลิเคชั่นหรือ QR-Code ตรวจสอบได้ว่าพนักงานทำงานอยู่พื้นที่ไหน อย่างไร ให้ความรู้พนักงานถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

3) การเตรียมความพร้อมของผู้ใช้บริการ เมื่อเข้าไปใช้บริการในห้าง หรือศูนย์การค้า ควรปฏิบัติตัวตามข้อกำหนดต่างๆ ที่ทางราชการกำหนดอย่างจริงจัง ซึ่งอาจต้องเตรียมให้ผู้ใช้บริการโหลดแอพพลิเคชั่นก่อนเข้าห้าง เพื่อมีข้อมูลการเข้า-การออก ถ้าเป็นไปได้ควรใช้ระบบ อี-เพย์เม้นท์ ชำระค่าบริการต่าง ๆ อาจเพิ่มการใช้ อี-เพย์เม้นท์ ด้วยการเพิ่มส่วนลดต่าง ๆ ก็จะสร้างแรงจูงใจได้มากขึ้น

นายองอาจ กล่าวต่อไปว่า ถ้าทุกฝ่ายสามารถเตรียมความพร้อมได้อย่างรอบด้าน ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด- 19 ได้ครอบคลุมทุกมิติ ก็จะทำให้เชื่อมั่นได้ว่ามาตรการคลายล็อกระยะที่ 2 ที่จะมีการเปิดห้างได้ ก็จะสามารถเดินหน้าไปได้อย่างแน่นอน ก็จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะทำให้มีการเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจมากขึ้น

มีคนจำนวนไม่น้อยที่มีห่วงโซ่ชีวิตทำมาหากินเกี่ยวพันกับห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้าต่างๆ ได้มีงานทำหาเลี้ยงชีพรองรับเศรษฐกิจสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปตามวิถีชีวิตใหม่ หรือ New Normal ต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด