'ชวน' ถกตัวแทนฝ่ายค้าน-รัฐบาล กันโควิด 19 เปิดสมัยประชุม พร้อมกรอบเวลาซักฟอกพ.ร.ก.เงินกู้

22 พ.ค. 2563 เวลา 4:03 น.

“ชวน” เรียกผู้นำฝ่ายค้าน ตัวแทนรัฐบาล หารือมาตรการกันโควิด 19 ในช่วงเปิดสมัยประชุม รวมถึงกรอบเวลาในการอภิปราย พ.ร.ก.เงินกู้

ประชุมสภา นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เชิญผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ตัวแทนรัฐบาล ตัวแทน ส.ส.ฝ่ายค้าน และ ส.ส.รัฐบาล มาหารือ พูดคุยหาข้อสรุปในการจัดประชุมสภาผู้แทนราษฎรอย่างไรให้ปลอดภัย มีความเสี่ยงจากโรคโควิด-19ให้น้อยที่สุด

โดยนำเอาแผนและมาตรการที่วางไว้เบื้องต้น ทั้งผู้ที่เดินทางมาที่สภาฯ จะต้องผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ตั้งจุดให้บริการเจลล้างมือ การจัดที่นั่ง ที่เว้นระยะห่าง 1 ที่ไว้ 1 ที่ และได้ขอระงับการเปิดให้มาดูงานที่สภาในช่วงนี้

'ชวน' ถกตัวแทนฝ่ายค้าน-รัฐบาล กันโควิด 19 เปิดสมัยประชุม พร้อมกรอบเวลาซักฟอกพ.ร.ก.เงินกู้

รวมทั้งขอร้อง ส.ส.ให้มีผู้ติดตามเท่าที่จำเป็น หรือน้อยที่สุดมาหารือ กับตัวแทนพรรคการเมือง รวมทั้งกรณี ที่สมาชิกและผู้ติดตาม เดินทางมาจากต่างจังหวัดจะต้องกักตัว 14 วัน หรือ ต้องตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยหรือไม่ แต่เบื้องต้น ไม่บังคับ สมาชิกจะต้องตรวจหาเชื้อ ปล่อยให้เป็นไปตามความสมัครใจ

นอกจากนี้ ยังจะได้หารือถึง ระเบียบวาระการประชุมพิจารณา พ.ร.ก.กู้เงิน ที่รัฐบาลส่งมา ทั้งกรอบระยะเวลาการอภิปราย/ประเด็นในการอภิปราย/จำนวนคนที่จะอภิปราย/ การเตรียมความพร้อมด้านการถ่ายทอดการประชุมและอุปกรณ์โสดทัศนูปกรณ์ที่สนับสนุนการประชุมของสภาผู้แทนราษฎรด้วย

'ชวน' ถกตัวแทนฝ่ายค้าน-รัฐบาล กันโควิด 19 เปิดสมัยประชุม พร้อมกรอบเวลาซักฟอกพ.ร.ก.เงินกู้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด