การเมือง ข่าว

รัชกาลที่ ๑๐ โปรดเกล้าฯ เเต่งตั้งองคมนตรี

ราชกิจจานุเบกษา เผยเเพร่พระราชโองการ เเต่งตั้งองคมนตรี

วันที่ ๖ ธ.ค. ๒๕๕๙ ราชกิจจานุเบกษา เผยเเพร่พระราชโองการ เเต่งตั้งองคมนตรี

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯให้ประกาศว่า

โดยที่คณะองคมนตรีได้กราบถวายบังคมลาออกจากตำเเหน่งองคมนตรีเเละทรงพระราชดำริเห็นเป็นการสมควรเเต่งตั้งองคมนตรี อาศัยตามความในมาตรา ๒ ของรัฐธรรมนูญเเห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.๒๕๕๗ ประกอบกับมาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ เเละมาตรา ๑๖ ของรัฐธรรมนูญเเห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯเเต่งตั้ง ดังต่อไปนี้

messageimage_1481007128854

messageimage_1481007140540

 

2-%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%a2%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%98%e0%b9%8c
๑. พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ เป็นองคมนตรี

3-%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%a1
๒. นายเกษม วัฒนชัย เป็นองคมนตรี

4-%e0%b8%9e%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%a3
๓. นายพลากร สุวรรณรัฐ เป็นองคมนตรี

5-%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%96%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%b4
๔. นายอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ เป็นองคมนตรี

6-%e0%b8%a8%e0%b8%b8%e0%b8%a0%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b8%a2
๕. นายศุภชัย ภู่งาม เป็นองคมนตรี

7-%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%8d%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b8%a2
๖. นายชาญชัย ลิขิตจิตถะ เป็นองคมนตรี

8-%e0%b8%8a%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%95
๗. พล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุข  เป็นองคมนตรี

9-%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b9%8c%e0%b8%9e%e0%b8%87%e0%b8%a9%e0%b9%8c
๘. พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุบรรณ เป็นองคมนตรี

10-%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b8%a3%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b8%a2
๙. พล.อ.ธีรชัย นาควานิช เป็นองคมนตรี

11-%e0%b9%84%e0%b8%9e%e0%b8%9a%e0%b8%b9%e0%b8%a5%e0%b8%a2%e0%b9%8c
๑๐. พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา เป็นองคมนตรี

 

ทั้งนี้ ตั้งเเต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๖ ธ.ค.๒๕๕๙ เป็นปีที่ ๑ ในรัชกาล 

ผู้รับสนองพระราชโองการ
พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี 

 

 

ประวัติโดยสังเขปคณะองคมนตรี


-พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์   พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งองคมนตรี เมื่อวันที่ 23 ส.ค. 2531  ต่อมาเมื่อวันที่ 29 ส.ค. 2534 ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ประกาศยกย่องพล.อ.เปรมไว้ในฐานะรัฐบุรุษ  เเละมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯเเต่งตั้งให้ดำรงตำเเหน่งประธานองคมนตรี เมื่อวันที่  4 ก.ย. 2541- 1ธ.ค.2559  


เมื่อวันที่2 ธ.ค.2559 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โปรดเกล้าฯแต่งตั้งให้เป็นพล.อ.เปรมเป็นประธานองคมนตรี เป็นปีที่1ในรัชกาลปัจจุบัน  

อดีตนายกรัฐมนตรี  อดีตรมว.กลาโหม อดีต.รมช.มหาดไทย  อดีตผบ.ทบ. 

คณะองคมนตรี
-พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์    อดีตนายกรัฐมนตรี   อดีตรมว.มหาดไทย  อดีตผบ.ทหารสูงสุด อดีตผบ.ทบ.  ดำรงตำเเหน่งองคมนตรีเป็นครั้งที่3  หลังจากเคยได้รับการแต่งตั้งในปี 2546 และ 2551

-นายเกษม วัฒนชัย  อดีตรมว.ศึกษาธิการ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  กรรมการบริหารและเลขาธิการมูลนิธิอานันทมหิดล    ดำรงตำแหน่งองคมนตรีตั้งแต่ปี 2544-ปัจจุบัน

-นายพลากร สุวรรณรัฐ    อดีตผอ.ศอ.บต. อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และปัตตานี  อดีตประธานกรรมการกฟผ.และกฟน.
ดำรงตำแหน่งองคมนตรีตั้งแต่ปี 2544-ปัจจุบัน

-นายอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ   อดีตประธานศาลฎีกา เเละอดีตประธานศาลอุทธรณ์   ประธานสมาคมกฎหมายอาเซียน  กรรมการกฤษฎีกา   ดำรงตำแหน่งองคมนตรีตั้งแต่ปี 2550-ปัจจุบัน

-นายศุภชัย ภู่งาม    อดีตประธานศาลฎีกา   ดำรงตำแหน่งองคมนตรีตั้งแต่ปี 2551-ปัจจุบัน

-นายชาญชัย ลิขิตจิตถะ  อดีตประธานศาลฎีกา เเละอดีตรมว.ยุติธรรม   ดำรงตำแหน่งองคมนตรีตั้งแต่ปี 2551-ปัจจุบัน

-พล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุข  อดีตผบ.ทอ.    อดีตเลขาธิการมูลนิธิพระดาบส   ดำรงตำแหน่งองคมนตรีตั้งแต่ปี 2554-ปัจจุบัน

-พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ   อดีตรมว.ศึกษาธิการเเละอดีตรมว.ทรัพยากรธรรมชาติเเละสิ่งเเวดล้อม อดีตรองผบ.ทบ. ดำรงตำแหน่งองคมนตรีตั้งแต่วันที่6ธ.ค.2559

-พล.อ.ธีรชัย นาควานิช  อดีตผบ.ทบ.เเละอดีตสนช.  ดำรงตำแหน่งองคมนตรีตั้งแต่วันที่6ธ.ค.2559

-พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา  อดีตรมว.ยุติธรรม  อดีตรองผบ.ทหารสูงสุด  ดำรงตำแหน่งองคมนตรีตั้งแต่วันที่6ธ.ค.2559

 

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน