ซูเปอร์โพล เผยผลสำรวจ กลุ่มไม่สนับสนุนรัฐบาล เพิ่มต่อเนื่อง ล่าสุดกว่า 57 %

26 ก.ค. 2563 เวลา 4:07 น.

ผลสำรวจซูเปอร์โพล กลุ่มไม่สนับสนุนรัฐบาล เพิ่มต่อเนื่อง ในขณะที่ประชาชน 79.2 % เห็นว่า ควรยุบสภา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เสนอผลสำรวจภาคสนามเรื่องยุบสภาหรือปรับรัฐมนตรีกรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ

โดยดำเนินการเก็บข้อมูลแบบผสมผสาน (Mixed Method) ทั้งการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ การลงพื้นที่และการเก็บข้อมูลในโลกโซเชียล

ทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิง คุณภาพ (Qualitative Research) จำนวน 1,437 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 20 - 24 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา

ผลสำรวจซูเปอร์โพล กลุ่มไม่สนับสนุนรัฐบาล เพิ่มต่อเนื่อง ในขณะที่ประชาชน 79.2 % เห็นว่า ควรยุบสภา

เมื่อถามความเห็นของประชาชนต่อการยุบสภา กับ การปรับคณะรัฐมนตรี พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 79.2 ระบุ ยุบสภา ช่วยแก้สถานการณ์ต่างๆ ได้ ในขณะที่ร้อยละ 20.8 ระบุปรับคณะรัฐมนตรีช่วยได้

นอกจากนี้ เมื่อถามถึงจุดยืนทางการเมืองของประชาชน พบว่า ส่วนใหญ่ หรือร้อยละ 57.3 ไม่สนับสนุนรัฐบาล ในขณะที่ร้อยละ 21.8 สนับสนุน และร้อยละ 20.9 ระบุเป็นพลังเงียบ

และเมื่อนำข้อมูลมาเปรียบเทียบแสดงแนวโน้มจุดยืนทางการเมือง พบว่า กลุ่มผู้ไม่สนับสนุนรัฐบาล เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากร้อยละ 39.1 ในช่วงอภิปรายเงินกู้ มาอยู่ที่ร้อยละ 52.2 ในช่วงกรรมการบริหาร พรรคพลังประชารัฐลาออก ร้อยละ 54.4 ในช่วงปลดล็อกโควิดครั้งแรก ร้อยละ 55.6 ในช่วงหลังต่อ พรก. ฉุกเฉิน และล่าสุดขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 57.3 ในช่วงสถานการณ์การเมืองปัจจุบัน

ผลสำรวจซูเปอร์โพล กลุ่มไม่สนับสนุนรัฐบาล เพิ่มต่อเนื่อง ในขณะที่ประชาชน 79.2 % เห็นว่า ควรยุบสภา

ที่น่าพิจารณาคือ เมื่อนำความเห็นของประชาชนในการยุบสภา กับการปรับคณะรัฐมนตรี มาวิเคราะห์ร่วมกับจุดยืนทางการเมืองของประชาชน พบว่า ทุกกลุ่มจุดยืนทางการเมืองเห็นว่า การยุบสภาคือ ทางออกช่วยแก้ไขสถานการณ์ได้ คือ ร้อยละ 50.5 ของกลุ่มสนับสนุนรัฐบาล

ร้อยละ 96.0 ของกลุ่มไม่สนับสนุนรัฐบาลและร้อยละ 63.0 ของกลุ่มพลังเงียบเห็นว่าการยุบสภาช่วยแก้ไขสถานการณ์การเมืองปัจจุบันได้

ผอ.ซูเปอร์โพลกล่าวว่าผลโพลชิ้นนี้ชี้ให้เห็นจุดสำคัญสองจุดคือความเห็นของประชาชนต่อการยุบสภาที่น่าจะช่วยสกัดปัญหาการเมืองที่อาจจะลุกลามบานปลายจนยากจะควบคุม

ที่ไม่น่าจะต้องรอให้สถานการณ์สุกงอมจนยากจะเยียวยา เพราะเป็นห่วงผลกระทบต่อความรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้น จึงควรคืน อำนาจให้ประชาชนตัดสินใจตามวิถีประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

และจุดสำคัญที่สอง คือ ฐานสนับสนุนของสาธารณชนต่อรัฐบาลที่อยู่ในระดับที่กำลังเหมาะสม ไม่เป็นอันตรายต่อการลงจากหลังเสือของผู้บริหารประเทศ ดีกว่าปล่อยให้สถานการณ์แย่ลงไปกว่านี้ แล้วจะลงก็ลงลำบาก อาจจะไม่สง่างาม อย่างน่าเป็นห่วง ฟังเสียงลูกหลานไว้บ้างพวกเขาส่วนใหญ่บริสุทธิ์ใจจริงๆ

ผลสำรวจซูเปอร์โพล กลุ่มไม่สนับสนุนรัฐบาล เพิ่มต่อเนื่อง ในขณะที่ประชาชน 79.2 % เห็นว่า ควรยุบสภา

ผลสำรวจซูเปอร์โพล กลุ่มไม่สนับสนุนรัฐบาล เพิ่มต่อเนื่อง ในขณะที่ประชาชน 79.2 % เห็นว่า ควรยุบสภา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด