Breaking การเมือง ข่าว ข่าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

บรรยากาศเวทีชี้แจงร่างสัญญาประชาคมภาคอีสาน

 

เสร็จสิ้นลงแล้ว สำหรับเวทีชี้แจงร่างสัญญาประชาคมภาคอีสาน ที่จังหวัดนครราชสีมา โดยภายในงานมีกิจกรรมสร้างความปรองดอง และทางแกนนำเสื้อแดง เสื้อเหลือง ก็เข้าร่วมงานอย่างต่อเนื่อง ติดตามรายละเอียดจากรายงาน

 

แกนนำกลุ่มการเมือง อย่าง กลุ่มคนเสื้อแดง และกลุ่มคนเสื้อเหลือง จับมือร่วมเวที ชี้แจงร่างสัญญาประชาคมภาคอีสาน ที่สโมสรร่วมเริงไชย ค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา โดยทุกฝ่ายเห็นชอบร่วมเดินหน้าสู่ความสามัคคีปรองดองของคนในชาติ

ด้าน พลโทวิชัย แชจอหอ แม่ทัพภาคที่ 2 ในฐานะประธานเปิดเวทีสาธารณะดังกล่าว ต่างก็พอใจ เนื่องจากบรรยากาศเวทีค่อนข้างราบรื่น มีผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนกลุ่มการเมือง ผู้แทนองค์กร และประชาชน จาก 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมกว่า 500 คน พร้อมทั้งเปรยว่า หลังคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. เข้ามาดูแล ทำให้การเคลื่อนไหวทางการเมืองของชาวอีสานเป็นไปในเชิงสร้างสรรค์

ภายในกิจกรรม ได้มีการชี้แจงร่างสัญญาประชาคม ตามสาระสำคัญ 10 ประเด็น พร้อมกับเปิดโอกาสให้มีการถกแถลง และเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม โดย ภาพรวมในการนำเสนอ ถือว่าผ่านไปด้วยดี แต่ละจังหวัด มีการเสนอร่างสัญญาประชาคมเพิ่มเติม ตามบริบทความเป็นอยู่ของประชาชนภาคอีสาน โดยเฉพาะ การแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำ เศรษฐกิจ และขอให้ทุกๆการพัฒนาประเทศ ประชาชนต้องมีส่วนร่วมเป็นหลัก

ข้อเสนอจากเวทีนี้ จะถูกนำไปพิจารณาร่างสัญญาประชาคมเป็นฉบับสมบูรณ์อีกครั้ง โดยเมื่อจัดทำร่างฉบับสมบูรณ์เสร็จสิ้นแล้ว ก็จะนำเสนอคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง หรือ ป.ย.ป. โดยมีนายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิจารณาเป็นขั้นตอนสุดท้าย

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน