Breaking การเมือง ข่าว

2 ปี สปท. เห็นตรงกัน! ปฏิรูปในวังวนเดิม

 

เสวนา 2 ปี สปท. เห็นตรงกัน ประเทศไทยตกอยู่ภายใต้รัฐราชการเข้าครอบงำ ทำให้การปฏิรูปเดินอยู่ในวังวนเดิม ดังนั้น 2 ปี สปท. จึงไม่มีใครคาดหวัง

วันที่ 23 ก.ค. 60 – สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จัดเวทีราชดำเนินเสวนาในหัวข้อ 2 ปี สปท. สังคมได้อะไรจากการปฏิรูป ซึ่งมีสมาชิกพรรคการเมือง, นักวิชาการ และอดีต สปท. ร่วมเสวนา

 

 

นายนิกร จำนง ที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา ในฐานะอดีตสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) ได้พยายามชี้แจงทำความเข้าใจถึงข้อจำกัดในการทำงานของ สปท. ที่โครงสร้างส่วนใหญ่เป็นข้าราชการ และผลงานส่วนใหญ่จะเป็นรายงานทั้งหมด ไม่มีอำนาจดำเนินการในรูปแบบอื่นได้ เพราะถูกแต่งตั้งเป็นเพียงที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี ไม่นับเป็นสมาชิกรัฐสภา ดังนั้น จึงคาดหวังไม่ได้ตั้งแต่ต้นอยู่แล้ว

ด้าน นายชวลิตร วิชยสุทธิ์ อดีตรองเลขาธิการพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า การปฏิรูปของรัฐบาลที่ผ่านมา ขาดการจัดลำดับความสำคัญ และทุกครั้งที่เกิดการปฏิวัติรัฐประหาร จะเกิดรัฐราชการครอบคลุมทุกอย่างทันที ทำให้ประเทศไทยก้าวไม่ทันนานาชาติ เศรษฐกิจตกต่ำ เพราะนักลงทุนไม่กล้าเสี่ยง ทำให้รัฐลงทุนเพียงฝ่ายเดียว

 

 

เช่นเดียวกับ นายสุริยะใส กตะศิลา รองคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต ที่มองว่า 2 ปี สปท. บอกได้แค่ว่า อำนาจการปฏิรูปอยู่ที่รัฐราชการเป็นหลัก ทำให้การปฏิรูปที่ผ่านมาไม่เห็นผล แต่หากรัฐจะเริ่มในตอนนี้ ควรเริ่มที่คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคี ปรองดอง (ป.ย.ป.) น่าจะเป็นแนวทางที่ดีที่สุด และเรื่องแรกที่ต้องปฏิรูป คือ ระบบราชการ

ขณะที่ นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ขอให้ทุกคนยอมรับว่า ประเทศไทยเหมาะสมกับรัฐกึ่งประชาธิปไตยมากกว่ารัฐประชาธิปไตย และในอนาคตข้างหน้าจะไม่ใช่ประชาธิปไตยอย่างที่เราเห็น เพราะทุกอย่างถูกกำหนดโดยรัฐธรรมนูญและยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งต้องยอมรับกติกานั้น ส่วนความขัดแย้งของคนยังมีอยู่ เพียงแต่ตอนนี้ถูกปิดไว้เท่านั้น

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน