"บิ๊กตู่" ร่วมปรุง "ยำสับปะรดกุ้งมังกร" ชูเมนูอาหารเลิศรส จ.ภูเก็ต

03 พ.ย. 2563 เวลา 6:20 น.

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ปรุงเมนู "ยำสับปะรดกุ้งมังกร" ประชาสัมพันธ์เมืองแห่งอาหารเลิศรส Creative City of Gastronomy ของจังหวัดภูเก็ต

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ปรุงเมนู

วันนี้ (3 พ.ย. 63) เวลา 08.00 น. นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผย ถึงกิจกรรมและบรรยากาศก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ หรือ ครม. สัญจร ณ โรงแรมสแปลช บีช รีสอร์ท ไม้ขาว ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เยี่ยมชมบูธประชารัฐรักสามัคคีภูเก็ต โครงการพัฒนาทางหลวงในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต  โครงการพัฒนา Smart City Data Platform และโครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดภูเก็ตสู่เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลก โดยนายกรัฐมนตรีร่วมปรุง "ยำสับปะรดกุ้งมังกร"  ซึ่งเป็นวัตถุดิบท้องถิ่นและสินค้า GI ของภูเก็ต ย้ำความเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร หรือ Creative City of Gastronomy ของจังหวัดภูเก็ต

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ปรุงเมนู
 
 

 

โอกาสนี้นายกรัฐมนตรี เสนอแนะการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน ได้ร่วมปรุงอาหารเมนู “ยำสับปะรดกุ้งมังกร" ในส่วนของโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายถนนทุกเส้นทางนั้น รัฐบาลเน้นการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้วยการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐภาคเอกชน (PPP) เพื่อยกระดับศักยภาพเศรษฐกิจไทย และเกิดความคุ้มค่าในการลงทุนและประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงความสำคัญในการจัดทำข้อมูลที่ทันสมัย เพื่อให้ฐานข้อมูลสำคัญในการดำเนินนโยบาย โดยพัฒนาต่อยอดระบบข้อมูลให้ภาครัฐและเอกชนสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ ขณะที่โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดภูเก็ตสู่เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลก จะมอบหมายให้สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติศึกษาความเป็นไปได้รวมทั้งรูปแบบการลงทุนด้วย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ปรุงเมนู  
 
 

 

จากนั้นนายกรัฐมนตรีเป็นประธานสักขีพยานในโอกาสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรือที่อยู่อาศัยในพื้นที่เป้าหมายการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนรวมจำนวน 5 ฉบับ ดังนี้ 1) พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ได้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง และผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง 2)พื้นที่ป่าชายเลน ได้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่  และ จำนวน 6 ป่าชุมชน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด