ความเป็นมา และความหมายของ “อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย”

15 พ.ย. 2563 เวลา 7:43 น.

ทำความรู้จัก “อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย” ผ่าน 10 เรื่องน่ารู้ ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นมา และความหมาย ผ่านรายละเอียดต่างๆ

ทำความรู้จัก “อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย” ผ่าน 10 เรื่องน่ารู้ ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นมา และความหมาย ผ่านรายละเอียดต่างๆ

1. ใช้เวลาก่อสร้าง 1 ปี

การก่อสร้างอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เริ่มขึ้นในวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2482 และทำพิธีเปิดเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2483 ในสมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี

2. ออกแบบโดย หม่อมหลวงปุ่ม มาลากุล

อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เป็นผลงานการออกแบบของหม่อมหลวงปุ่ม มาลากุล ซึ่งเป็นแบบที่ชนะการประกวด

3. ควบคุมการก่อสร้างโดย ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี

ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี เป็นผู้ควบคุมการก่อสร้าง และ สิทธิเดช แสงหิรัญ เป็นผู้ช่วยปั้นอนุสาวรีย์

4. งบประมาณในการก่อสร้าง

อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 250,000 บาท

5. หลักกิโลเมตรที่ 0

อนุสาวรีย์แห่งนี้ เป็นหลักกิโลเมตรที่ 0 ของกรุงเทพมหานคร และประเทศไทย ยกเว้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 หรือ ถนนมิตรภาพ ที่เริ่มนับกิโลเมตร 0 ที่ อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี

6. ความสูงของพานแว่นฟ้า และรัฐธรรมนูญ มีความหมายอย่างไร ?

พานแว่นฟ้า และรัฐธรรมนูญ สร้างด้วยทองแดง มีความสูง 3 เมตร หมายถึง เดือน 3 หรือ เดือนมิถุนายน (ขณะนั้นนับเมษายนเป็นเดือนแรกของปี) ตรงกับเดือนที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง

และเลข 3 ยังหมายถึง อำนาจอธิปไตยทั้ง 3 ภายใต้รัฐธรรมนูญ ได้แก่ นิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการ

7. ความสูงของครีบ ทั้ง 4 ด้าน มีความหมายอย่างไร ?

ครีบ 4 ด้าน ของอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย สูงจากพื้น 24 เมตร มีรัศมียาว 24 เมตร หมายถึง วันที่ 24 ซึ่งเป็นวันเปลี่ยนแปลงการปกครอง

8. จำนวนของปืนใหญ่ รอบอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย มีความหมายอย่างไร ?

รอบๆ อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย มีปืนใหญ่จำนวน 75 กระบอก โดยปากกระบอกปืนฝังลงดิน ซึ่งเลข 75 เป็นเลขท้ายสองหลักของปี พ.ศ. 2475 ที่มีการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครอง

9. พระขรรค์ 6 เล่ม หมายถึงอะไร ?

พระขรรค์ 6 เล่ม ที่รายล้อมรอบป้อมกลางตัวอนุสาวรีย์ หมายถึง หลัก 6 ประการ ของคณะราษฎร ได้แก่

- จะต้องรักษาความเป็นเอกราชทั้งหลาย เช่น เอกราชในบ้านเมือง ในทางศาล ในทางเศรษฐกิจ ฯลฯ ของประเทศไว้ให้มั่นคง

- จะรักษาความปลอดภัยในประเทศ ให้การประทุษร้ายต่อกันลดน้อยลง

- จะต้องบำรุงความสมบูรณ์ของราษฎรในทางเศรษฐกิจ

- จะต้องให้ราษฎรมีสิทธิเสมอภาคกัน

- จะต้องให้ราษฎรมีเสรีภาพ มีความเป็นอิสระ

- จะต้องให้การศึกษาอย่างเต็มที่แก่ราษฎร

10. งูใหญ่ ทั้ง 4 ด้าน หมายถึงอะไร ?

อ่างตรงฐานปีกทั้ง 4 ด้านเป็นรูปงูใหญ่ หมายถึง ปีที่เปลี่ยนแปลงการปกครอง เป็นปีมะโรง หรือ ปีงูใหญ่

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด