‘ตลาดบุญช่วย’ ตลาดออนไลน์ใหม่ช่วยแม่ค้า

จิตอาสา “ตลาดบุญช่วย” นำสิ่งของจำเป็นในการดำรงชีวิต แจกให้กับ “ชุมชนบ้านไร้เสียง” นับร้อยคน ใต้ทางด่วนสะพานพระราม 9

1 2 3 4 5 39