Breaking News ข่าว

“น้ำดื่มสิงห์” เปิดตัวแคมเปญใหม่ “A PART OF YOU”

วันที่ 25 ก.พ. 60 — บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชัน จำกัด เปิดตัวแคมเปญใหม่ A PART OF YOU น้ำดื่มสิงห์เท่านั้น ที่เราเลือก ซึ่งน้ำดื่มสิงห์เป็นน้ำดื่มที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภคในด้านความสะอาดมาโดยตลอด และบริษัทยังตอกย้ำความเป็นผู้นำอันดับ 1 ด้วยการมุ่งสร้างความพึงพอใจในตราสินค้าในกลุ่มผู้บริโภค เพื่อทำให้น้ำดื่มสิงห์เป็นผู้นำตลาดอย่างยั่งยืนด้วย