Breaking News ข่าว

กฟน. ขอเชิญรับชม “นายไข่ไฟแรง”

วันที่ 1 มี.ค. 60 — การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เชิญรับชม "นายไข่ไฟแรง" โดยเป็นภาพยนตร์โฆษณาแอปพลิเคชัน MEA Smart Life เข้าประกวดรางวัล United Nations Public Service Awards 2017 ขององค์การสหประชาชาติ

"ผมไม่ใช่คนร่ำรวย ไม่ได้มีความรู้มากมาย แต่สิ่งที่ผมขาด ก็โชคดีแท้…ที่มีความเท่าเทียมมาช่วยทำให้ผมได้รับความเสมอภาค ทำให้แมลงเล็ก ๆ อย่างผมมีความสุขกับไฟ ได้รู้จักกับชีวิตดี ๆ ในเมืองใหญ่ มองเห็นทางชีวิตที่ส่องสว่างกว่าที่ผมเคยตั้งความหวังไว้ซะอีก" … นายไข่ไฟแรง