กฟน.เตรียมความพร้อมระบบไฟฟ้า รองรับสถานีกลางบางซื่อ

การเตรียมความพร้อมของระบบไฟฟ้า เพื่อรองรับศูนย์กลางคมนาคม ทั้งรถไฟฟ้าสายสีแดงและรถไฟฟ้าความเร็วสูง ทำให้การไฟฟ้านครหลวงเตรียมความพร้อมระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจ่ายไฟฟ้า ติดตามรายละเอียดได้จากรายงาน

นายชัยยงค์ พัวพงศกร ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง พร้อมด้วย นายทนงศักดิ์ พงษ์ประเสริฐ รองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ร่วมแถลงข่าวโครงการก่อสร้างสถานีไฟฟ้า รองรับรถไฟฟ้าสายสีแดง และศูนย์คมนาคมพหลโยธินหรือสถานีกลางบางซื่อ เพื่อเตรียมความพร้อมระบบไฟฟ้ารองรับการจ่ายไฟฟ้าให้รถไฟฟ้าทุกสายที่ผ่านสถานีกลางบางซื่อ และพื้นที่พัฒนาฯ ทั้งหมดโดยรอบสถานีขนส่งมวลชนภายใต้งบประมาณกว่า 1,200 ล้านบาท

ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง เปิดเผยว่า กฟน.เล็งเห็นถึงความสำคัญในการขับเคลื่อนโครงการก่อสร้างสถานีกลางบางซื่อตามนโยบายของรัฐบาล รวมถึงรถไฟฟ้าสายสีแดง และรถไฟฟ้าความเร็วสูงทุกสายที่ผ่านสถานีกลางบางซื่อ โดยในปี 2553 ที่ผ่านมา กฟน.ได้ร่วมมือกับการรถไฟแห่งประเทศไทย เตรียมความพร้อมระบบจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่โดยรอบสถานีขนส่งมวลชน

ล่าสุด กฟน.กำลังเร่งดำเนินก่อสร้างสถานีไฟฟ้าต้นทางบางซื่อ เป็นไปตามแผนงาน โดยสถานีไฟฟ้าบางซื่อมีศักยภาพในการรองรับปริมาณการใช้ไฟฟ้าได้สูงสุด 1,200 Mva และได้กำหนดระยะเวลาดำเนินโครงการรวมระยะเวลา 720 วัน คาดว่าจะเสร็จสิ้นทันกำหนดเริ่มจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับสถานีกลางบางซื่อและโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดง ที่จะเปิดให้บริการภายในเดือนมิถุนายน 2563

สถานีกลางบางซื่อ

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน

สถานีกลางบางซื่อ