แพทย์สภา จัด “หมอชวนวิ่ง” ในวาระครบรอบ 50 ปี

เนื่องในวาระครบรอบ 50 ปี ของแพทย์สภา และเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระราชบิดาแห่งการแพทย์ไทย  แพทย์สภาจึงได้จัดกิจกรรม “หมอชวนวิ่ง” ขึ้น  ซึ่งเป็นครั้งแรกของโลก ที่หมอจะเป็นผู้นำในการรวมตัวของความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และ ภาคประชาชน ที่หมอและทุกภาคส่วนก้าวไปด้วยกัน (NO ONE LEFT BEHIND) ทั้งนี้เพื่อเป็นการจุดประกายให้ทุกคนหันมาใส่ใจสุขภาพโดยการออกกำลังกายและเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดโรคที่เกิดจากพฤติกรรม (NCDs) ที่ยังมีสถิติการเสียชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

“หมอชวนวิ่ง” กิจกรรมดี ๆ ที่จะช่วยดูแลส่งเสริมสุขภาพของประชาชนทุกคนให้ดียิ่งขึ้น นำด้วยทีมบุคลลากรทางการแพทย์อย่างคุณหมอ มาให้คำปรึกษาและชักชวนทุกคนออกกำลังกายด้วยการวิ่ง อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรทางการแพทย์กับประชาชน ส่งเสริมให้บุคลากรทางการแพทย์เป็นต้นแบบในการสร้างเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย ส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลสุขภาพของตนเองด้วยการออกกำลังกายโดยการวิ่งหรือเดินที่ถูกวิธี และที่สำคัญสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในด้านการสร้างเสริมสุขภาพ โดยกิจกรรมวิ่งในครั้งนี้จะเชิญชวนบุคลากรทางการแพทย์ที่เป็นแกนนำในแต่ละจังหวัด ร่วมกับชมรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพจังหวัดนั้นๆ โดยวิ่งผลัดเปลี่ยนกันคนละ 3.5 กิโลเมตร เป็นระยะทางจากจังหวัดหนึ่งถึงจังหวัดถัดไปและส่งต่อไปเป็นทอดๆ จนถึงกระทรวงสาธารณสุข โดยมีการแบ่งการวิ่งออกเป็น 15 สาย เริ่มจากจังหวัดชายแดนและรอยต่อของภาคทั่วประเทศ เริ่มจากจังหวัดชายขอบทั่วประเทศ ดังนี้

 • ภาคเหนือสาย 1 (N1) จากจังหวัดแม่ฮ่องสอน
 • ภาคเหนือสาย 2 (N2) จากจังหวัดเชียงราย(อ.แม่สาย)
 • ภาคเหนือสาย 3 (N3) จากจังหวัดน่าน
 • ภาคอีสานสาย 1 (NE1) จากจังหวัดเลย
 • ภาคอีสานสาย 2 (NE2) จากจังหวัดบึงกาฬ
 • ภาคอีสานสาย 3 (NE3) จากจังหวัดนครพนม
 • ภาคอีสานสาย 4 (NE4) จากจังหวัดมุกดาหาร
 • ภาคอีสานสาย 5(NE5) จากจังหวัดอุบลราชธานี (อ.สิรินธร)
 • ภาคตะวันออกสาย 1 (E1) จากจังหวัดสระแก้ว
 • ภาคตะวันออกสาย 2 (E2) จากจังหวัดตราด (อ.คลองใหญ่)
 • ภาคตะวันตก (w) จากจังหวัดกาญจนบุรี
 • ภาคใต้สาย 1 (S1) จากจังหวัดนราธิวาส (สุไหงโกลก)
 • ภาคใต้สาย 2 (S2) จากจังหวัดยะลา(เบตง)
 • ภาคใต้สาย 3 (S3) จากจังหวัดสตูล
 • ภาคใต้สาย 4 (S4) จากจังหวัดภูเก็ต

และสุดท้ายนักวิ่งแต่ละสาย จะวิ่งมารวมกันในวันที่ 25 พ.ย. 2561 ที่บริเวณอาคารสภาวิชาชีพ 50 ปี ในกระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป โดยกิจกรรมนี้ได้มีตัวแทนศิลปินดาราอาสาเข้าร่วมกิจกรรมอย่างคับคั่ง อาทิเช่น หมอเก่ง วาโย จั๊กจั่น กันต์ กันตถาวร หมอเจี๊ยบ ลลนา หมอวิน อัครวิน บอย พิษณุ ที่จะร่วมวิ่งในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

สำหรับผู้ที่สนใจร่วมกิจกรรมในครั้งสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ facebook fanpage : หมอชวนวิ่ง

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน