Breaking ข่าว

ธพส. จับมือ กฟน. เปิดตัว​ “โซลาร์เซลล์” กว่า 7,000 แผง

ธพส. จับมือ กฟน. เปิดตัวโซลาร์เซลล์กว่า 7,000 แผง ขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย พร้อมเปลี่ยนหลอดแอลอีดี ที่ศูนย์ราชการฯ รวม ช่วยชาติประหยัดไฟกว่าปีละ 4,000,000 หน่วย

วันที่ 8 พ.ค. 60 — นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ ในฐานะประธานกรรมการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) ผู้บริหารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2560 พร้อมด้วย นายชัยยงค์ พัวพงศกร ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และผู้แทนจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน (พพ.) ตลอดจนคณะผู้บริหารจากทุกหน่วยงาน ร่วมพิธีแถลงการดำเนินงานโครงการส่งเสริมพลังงานทดแทนและปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในพื้นที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 โดยการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) และเปลี่ยนหลอดไฟแอลอีดี ณ อาคารศูนย์ประชุมวายุภักดิ์ ศูนย์ราชการฯ

 

img_f2e102046a39019ae263da91d5c20e56