Breaking News ข่าว

ลุยภารกิจ! แปลงโฉมดูแล “ลุงดำ” ชายเร่ร่อนหัวใจใหญ่ ขายมะนาวช่วยแมวจรจัด

วันที่ 2 มิ.ย. 60 — กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ชี้แจงกรณีสื่อมวลชนนำเสนอข่าว “ลุงดำ” ชายเร่ร่อน ที่เปิดร้านขายมะนาวอยู่แถวสะพานลอย ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าสถานีหมอชิต แยกจตุจักร เพื่อนำเงินไปช่วยเหลือค่าอาหารให้แมวจรจัด พร้อมใส่ป้ายห้อยคอ ระบุว่า “มะนาวถุงละ 20 เอากำไรนิดหน่อยไปช่วยแมวจรจัด” เมื่ือวันที่ 31 พ.ค. 2560 นั้น 

ทั้งนี้ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ซึ่งมีภารกิจในการดูแลคนไร้ที่พึ่งตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง คนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2527 ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง รายละเอียด ดังนี้ 

1.บ้านมิตรไมตรีกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น พบว่า “ลุงดำ” ชื่อ นายสมศักดิ์ อย่าลืมดี อายุ 42 ปี ภูมิลำเนาเป็นคน จ.สุรินทร์ เคยได้รับบริการบ้านมิตรไมตรีกรุงเทพมหานคร เมื่อปี พ.ศ. 2558 ปัจจุบันอาศัยอยู่ใต้สะพานลอย แยกลาดพร้าว อาชีพเก็บของเก่าขาย ต่อมามีคนนำแมวมาทิ้ง เกิดความสงสารจึงนำมาเลี้ยง และมีความคิดที่จะเพิ่มรายได้ โดยการนำเงินไปซื้อมะนาวมาขาย

2.ผลการดำเนินงาน บ้านมิตรไมตรีกรุงเทพมหานคร ได้แนะนำบริการของบ้านมิตรไมตรี ให้ความรู้ช่องทางการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน และแนะนำเรื่องการเขียนข้อความ เพื่อมิให้เสี่ยงต่อการกระทำผิดตาม พ.ร.บ.ควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559 จากนั้นเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการกรุงเทพฯ พาลุงดำไปเข้ารับบริการดูแลสุขอนามัย เช่น อาบน้ำ, ตัดผม และรับประทานอาหาร ฯลฯ และดำเนินการสอบถามประวัติ เพื่อเข้าสู่กระบวนการคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตต่อไป

 

 

3.การดำเนินการในระยะต่อไป บ้านมิตรไมตรีกรุงเทพมหานคร จะให้การดูแลอย่างต่อเนื่อง ตามบทบาทภารกิจและข้อกำหนดทางกฎหมายพระราชบัญญัติคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2557 โดยบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่าย เช่น กรุงเทพมหานคร และสำนักงานสาธารณสุข ในการช่วยเหลือคุ้มครองตามความเหมาะสม และจะประสานศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จ.สุรินทร์ ในการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง และเยี่ยมบ้าน จ.สุรินทร์ เพื่อให้ความช่วยเหลือต่อไป

นอกจากนี้ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จะให้การคุ้มครองช่วยเหลือให้เข้าถึงสิทธิสวัสดิการขั้นพื้นฐานตามกฎหมายพระราชบัญญัติคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2557 และหากพบเห็นคนไร้ที่พึ่ง, คนขอทาน และผู้ประสบปัญหาทางสังคม สามารถแจ้งศูนย์ช่วยเหลือสังคม โทร 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง