Breaking ข่าว ทั่วไทย ประชาสัมพันธ์

“ประชารัฐร่วมใจ” เพื่อความปลอดภัยบุคลากร พม.

 

รมว.พม. เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจแก่เจ้าหน้าที่ฯ ภายใต้แนวคิด “ความร่วมมือประชารัฐ เพื่อความปลอดภัยของบุคลากร”

วันที่ 16 มิ.ย. 60 — เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจัดระเบียบคนไร้ที่พึ่งและคนขอทาน ภายใต้แนวคิด “ความร่วมมือประชารัฐ เพื่อความปลอดภัยของบุคลากร”

พล.ต.อ.อดุลย์ กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ดำเนินงานตามนโยบายจัดระเบียบคนไร้ที่พึ่งและคนขอทาน บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่กรุงเทพมหานครและในส่วนภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2557 ส่งผลให้กลุ่มเป้าหมายได้รับการช่วยเหลือ คุ้มครอง บำบัด ฟื้นฟูอย่างเป็นระบบ

 

 

พล.ต.อ.อดุลย์ กล่าวอีกว่า จากการถอดบทเรียนการลงพื้นที่จัดระเบียบฯ ที่ผ่านมา พบว่า เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีความกังวลใจถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดจากวัตถุอันตราย ผู้มีอาการทางจิต และโรคติดต่อต่าง ๆ ในระหว่างปฏิบัติงาน กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จึงได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจครั้งนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ให้บุคลากรได้มีความรู้ความเข้าใจ และทักษะที่จำเป็นในการระมัดระวังป้องกันตนเอง ต่อปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ อาจเกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงานจัดระเบียบคนไร้ที่พึ่งและคนขอทาน

พล.ต.อ.อดุลย์ กล่าวต่อไปว่า การอบรมในวันนี้ (16 มิ.ย.) เป็นการยกระดับการปฏิบัติงาน เพิ่มทักษะการสังเกตวัตถุต้องสงสัย การป้องกันภาวะเสี่ยงอันตรายจากโรคติดต่อและผู้มีอาการทางจิต โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 150 คน และกิจกรรมภายในงานเป็นการบรรยายพิเศษ 3 เรื่อง 

 

1.การสังเกตบุคคล หรือ วัตถุแปลกปลอมเมื่อพบวัตถุต้องสงสัย โดย พ.ต.อ.กำธร อุ่ยเจริญ รองผู้บังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ 

2.การสังเกตและการรับมือกับผู้มีอาการทางจิต โดยนายพงศกร เล็งดี นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ กรมสุขภาพจิต

3.การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ โดยวิทยากรจากสำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค

 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้ความสำคัญเรื่องสวัสดิการและความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ โดยดำเนินการสานพลังประชารัฐร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด มุ่งมั่นพัฒนาบุคลากร ติดอาวุธทางปัญญา และเสริมสร้างแรงจูงใจในการทำงาน ทั้งนี้หากพบคนไร้ที่พึ่ง คนขอทาน สามารถแจ้งศูนย์ช่วยเหลือสังคม โทร. 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง

 

 

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน