Breaking ข่าว

พม. จัดบรรพชาอุปสมบทหมู่ราษฎรบนพื้นที่สูง 349 รูป

 

พม. ร่วมกับมูลนิธิเผยแพร่พระพุทธศาสนาแก่ชนถิ่นกันดารฯ และคณะพระธรรมจาริก จัดบรรพชาอุปสมบทหมู่ราษฎรบนพื้นที่สูง 349 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ 23 มิ.ย. 60 — พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประธานพิธีกราบลาบรรพชาอุปสมบทหมู่ราษฎรบนพื้นที่สูง ประจำปี 2560 จำนวน 349 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 

 

พล.ต.อ.อดุลย์ กล่าวว่า การจัดพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ราษฎรบนพื้นที่สูง เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (กรมประชาสงเคราะห์เดิม) และวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม โดยสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ อดีตเจ้าอาวาส ได้จัดส่งคณะพระธรรมจาริกขึ้นไปเผยแพร่พระพุทธศาสนาในหมู่บ้านราษฎรบนพื้นที่สูงตามแนวชายแดนและถิ่นทุรกันดารในภาคเหนือ ตั้งแต่ปี 2508 และเมื่อปี 2514 มูลนิธิเผยแพร่พระพุทธศาสนาแก่ชนถิ่นกันดาร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้ร่วมให้การอุปถัมภ์โครงการพระธรรมจาริกสืบมาจนถึงปัจจุบัน ผลของการเผยแพร่พระพุทธศาสนาของคณะพระธรรมจาริก ทำให้ราษฎรบนพื้นที่สูงเกิดความศรัทธาเลื่อมใส และประสงค์เข้ารับการบรรพชาอุปสมบท เพื่อสร้างศาสนทายาทในพระพุทธศาสนา 

 

 

โดยจะดำเนินการก่อนเข้าพรรษา ณ พระอุโบสถวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เป็นประจำทุกปี ซึ่งพิธีดังกล่าวได้ปฏิบัติสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน เป็นปีที่ 52 มีราษฎรบนพื้นที่สูงบรรพชาอุปสมบทหมู่ รวมทั้งสิ้น 10,604 รูป เป็นสามเณร 7,743 รูป และพระภิกษุ 2,861 รูป โดยในปีนี้มีบุตรหลานราษฎรบนพื้นที่สูง 10 ชนเผ่า ประกอบด้วย กะเหรี่ยง, ลาหู่, อาข่า, ม้ง, เมี่ยน, ถิ่น, ลีซู, ลัวะ, ขมุ, มลาบรี และราษฎรพื้นที่ราบถิ่นกันดารที่เลื่อมใสศรัทธา ขอบรรพชาอุปสมบทในพระพุทธศาสนา จำนวน 349 คน 

 

กิจกรรมแต่ละวัน มีดังนี้ 

  • วันเสาร์ที่ 24 มิ.ย. 2560 เวลา 06.00 น. คณะพระธรรมจาริกพานาคและราษฎรบนพื้นที่สูง จำนวน 109 คน เข้ากราบสักการะพระบรมศพสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป พิธีถวายผ้าไตรและเครื่องอัฐบริขารแก่นาคราษฎรบนพื้นที่สูง ณ วิหารคด และพระอุโบสถ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
  • วันอาทิตย์ที่ 25 มิ.ย. 2560 เวลา 13.00 น. พิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธาน ณ พระอุโบสถ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม

 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ราษฎรบนพื้นที่สูง ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม หรือร่วมบริจาค โดยโอนเข้าบัญชีธนาคารของ “มูลนิธิเผยแพร่พระพุทธศาสนาแก่ชนถิ่นกันดาร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี” ดังนี้ 

 

  • ธนาคารกรุงไทย สาขาสะพานขาว บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 021 1 22540 1
  • ธนาคารกรุงธนชาติ สาขาท่าพระจันทร์ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 224 2 10021 0
  • ธนาคารกรุงเทพ สาขาสำนักงาน ก.พ. บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 201 0 59714 0
  • ธนาณัติสั่งจ่ายที่ทำการไปรษณีย์พลับพลาไชย ในนาม “มูลนิธิเผยแพร่พระพุทธศาสนาแก่ชนถิ่นกันดาร” และเคาเตอร์เซอร์วิสทุกแห่ง

 

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน