Breaking ข่าว

สสส. จัดพิธีปฏิญาณตน “เลิกเหล้าตลอดชีวิต” + เปิด “ชมรมคนหัวใจเพชร”

 

สสส. และเครือข่ายงดเหล้า พร้อมด้วยภาคีฯ จัดพิธีปฏิญาณตน “เลิกเหล้าตลอดชีวิต” พร้อมประกาศเปิดตัว “ชมรมคนหัวใจเพชร” ในทุกจังหวัดทั่วประเทศ 

วันที่ 5 ก.ค. 60 — ณ วัดชลประทานรังสฤษดิ์ จ.นนทบุรี สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) พร้อมด้วยภาคีเครือข่าย ร่วมจัดกิจกรรมสืบสานพระราชปณิธาน…ทำดีถวายพ่อ “คำสัญญาจากจิตอาสานักสู้คนหัวใจเพชร” พร้อมเปิดตัวชมรมคนหัวใจเพชร (คนเลิกเหล้านักรณรงค์) และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล โดยการถวายความอาลัยเป็นครั้งสุดท้าย ก่อนพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในกิจกรรมพระปัญญานันทมุนี เจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง กล่าวสัมโมทนียกถา สร้างกำลังใจ ให้แนวคิด วิธีปฏิบัติ สำหรับนักรณรงค์จิตอาสาคนหัวใจเพชร ทั้งนี้ นายแพทย์วีระพันธ์ สุพรรณไชยมาตย์ รองประธานคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เป็นประธานในพิธี

 

 

นายแพทย์วีระพันธ์ กล่าวในกิจกรรมว่า “วันเข้าพรรษาเป็นวันสำคัญที่ชาวพุทธจะได้กำหนดจิตแน่วแน่ในการบำเพ็ญความดีเป็นเวลา 3 เดือน ซึ่งการงดดื่มสุราถือเป็นมหากุศลจากการปฏิบัติบูชา นับว่าเป็นบุญกุศลสูงสุด 

ทั้งนี้ รัฐบาลมีความมุ่งหวังให้คนไทยได้งดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อยังส่งผลไปถึงการดูแลสุขภาพ การลดอุบัติเหตุ อาชญากรรม และปัญหาอื่น ๆ จากการขาดสติ อีกทั้งยังช่วยลดค่าใช้จ่ายจากการดื่ม และช่วยเติมความสุข ความอบอุ่นให้แก่ครอบครัวอีกด้วย หากเราทุกคนน้อมนำพระราชดำรัสของ “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” มาใช้เพื่อเป็นแนวทางในการทำงานการใช้ชีวิตแล้ว จะนำประโยชน์และความสุขแก่ตัวเอง-ส่วนรวมและร่วมพัฒนาสังคมประเทศได้เป็นอย่างมาก”

ด้าน ดร.นพ.บัณฑิต ศรไพศาล รองผู้จัดสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า การรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาได้ดำเนินการมาเป็นปีที่ 15 แล้ว ตั้งแต่มีเพียงร้อยละ 40 ของผู้ดื่มสุราที่เข้าร่วมโครงการงดเหล้าเข้าพรรษาในปี 2546 ขึ้นมาเป็นร้อยละ 70-80 ในช่วง 2-3 ปีหลังนี้

 

 

โดยผลการประเมินผล พบว่า มีประมาณครึ่งหนึ่งที่หยุดดื่มเหล้าได้ตลอดพรรษา 3 เดือน และยังพบว่า จากผลของการงดดื่ม พบว่า ร้อยละ 81.2 ระบุ ประหยัดค่าใช้จ่ายได้ / ร้อยละ 80.5 ระบุ สุขภาพร่างกายดีขึ้น นอกจากนี้ ยังมีร้อยละ 50.2 ระบุ สุขภาพจิตใจดีขึ้น และร้อยละ 31.1 ระบุ ลดปัญหาในครอบครัว / มีความสุขในครอบครัวมากขึ้น และการประหยัดเงินจากการดื่มแอลกอฮอล์ได้ โดยมีค่าเฉลี่ย 1,692 บาท และมีค่าประมาณการ จำนวนเงินโดยรวมที่ประหยัดได้ทั้งสิ้น 13,459,836,480 บาท

และเมื่อสอบถามถึงแนวโน้มของการดื่มหลังออกพรรษา พบว่า กลุ่มเป้าหมายมีความตั้ใจจะงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่อไปหลังจากออกพรรษา ร้อยละ 60.5 ตั้งใจจะงด/ลด ให้น้อยลง โดยมีร้อยละ 13.0 ตั้งใจจะเลิกไปเลย ขณะที่ ร้อยละ 26.1 จะกลับมาดื่ม (เฉลี่ยภายใน 10 วัน)

 

 

“ด้วยพบว่า เกิดข้อดีมากมายจากการงดเหล้าเข้าพรรษา ทาง สสส. และภาคีเครือข่ายงดเหล้า จึงพัฒนาให้เกิดการเลิกเหล้าตลอดชีวิตสำหรับผู้ที่สมัครใจขึ้น โดยสนับสนุนให้เกิดการตั้งชมรมคนหัวใจเพชร ซึ่งหมายถึงกลุ่มคนที่เลิกเหล้าโดยเด็ดขาดได้อย่างต่อเนื่อง 3 ปีขึ้นไป มารวมตัวกันเพื่อที่จะให้กำลังใจกัน ช่วยเหลือกัน และเพื่อที่จะไปแสดงตัวเป็นบุคคลต้นแบบที่สามารถเลิกดื่มสุราได้อย่างเด็ดขาด โดยไปช่วยเหลือแนะนำให้คนที่ยังดื่มสุราอยู่ให้เลิกดื่ม และไปแนะนำให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ห่างไกลจากสุราต่อไป” รองผู้จัดการ กล่าว

ขณะที่ เภสัชกรสงกรานต์ ภาคโชคดี ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) กล่าวถึงกิจกรรมรณรงค์ว่า “การรณรงค์เข้าพรรษาปี 2560 นี้ เน้นความร่วมมือจากชุมชนจนถึงระดับอำเภอและจังหวัด ในการชวน ช่วย ชมเชียร์ ให้คนลด ละ เลิกเหล้า จึงต้องทำอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มจากการเข้าพรรษา ซึ่งจะมีการจัดกิจกรรมคนบวชใจปฏิญาณตนใน 77 จังหวัด จากนั้นระหว่างพรรษามีการให้กำลังใจคนเลิกเหล้าครบพรรษา ที่เรียกว่า​ “คนหัวใจหิน” ซึ่งจะมีการจัดเวทียกย่องในช่วงออกพรรษา สำหรับคนที่ผ่านการงดเหล้าและเลิกเหล้าได้ตลอดชีวิต อย่างน้อยครบ 3 ปีขึ้นไป จะสามารถเข้าเป็นสมาชิกชมรม “คนหัวใจเพชร” พร้อมกันนี้ ในแต่ละจังหวัดจะก่อตั้งชมรมคนหัวใจเพชรขึ้น โดยจะมีสมาชิกชมรมนักรณรงค์จิตอาสาคนหัวใจเพชร เป็นนักรณรงค์จิตอาสาหัวใจเพชร ปี 2560 (รุ่นที่ 1) เพื่อช่วยเหลือให้กำลังใจคนที่กำลังเลิกเหล้าให้สามารถทำความตั้งใจได้สำเร็จอีกด้วย”

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน