“สปริง กรุ๊ป” พร้อมแจกสมุดภาพเทิดพระเกียรติฯ 15 ธ.ค. นี้ (เบื้องหลังการจัดทำ)

"บันเทิงสปริงนิวส์" จะพาไปชมเบื้องหลังการทำ "สมุดภาพสรรเสริญพระบารมี" ของสปริง กรุ๊ป 

… โดย "สปริง กรุ๊ป" สื่อมืออาชีพครบวงจร ได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดทำสมุดภาพสรรเสริญพระบารมี จำนวน 2 เล่ม ได้แก่ 1.สมุดภาพสรรเสริญพระบารมี ตอน นบพระภูมิบาล และ 2.สมุดภาพสรรเสริญพระบารมี ที่แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ เอกบรมจักริน, สยามินทร์ และพระยศยิ่งยง ที่รวบรวมพระราชประวัติ พระบรมฉายาลักษณ์ ที่หาชมได้ยาก มาเรียงร้อยอธิบายเหตุการณ์แบบกระชับ พร้อมกับพระราชดำรัสของ "ในหลวง รัชกาลที่ 9" ในรูปแบบ 2 ภาษา คือ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ให้พสกนิกรทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์

ติดตามเรื่องราวแบบเต็ม ๆ ได้ในคลิปด้านล่าง