“เกณฑ์ย้ายเฉพาะกิจ” แก้ปม…ผู้บริหารโรงเรียน

ดนัย เอกมหาสวัสดิ์ และ อมรรัตน์ มหิทธิรุกข์ พาคุณผู้ชมเจาะลึกประเด็นร้อนกรณีเกณฑ์ย้ายเฉพาะกิจ แก้ไขปัญหาผู้บริหารโรงเรียนรับแป๊ะเจี๊ยะ รายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามชมได้ในรายการ เจาะลึกทั่วไทย To Night