“ลาดกระบังโมเดล” จิตอาสาพัฒนาชุมชนเก่าหัวตะเข้

บูรพา สงวนวงศ์ และ อมรรัตน์ มหิทธิรุกข์ พาคุณผู้ชมเจาะลึกประเด็นร้อน”ลาดกระบังโมเดล” จิตอาสาพัฒนาชุมชนเก่าหัวตะเข้ รายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามชมได้ในรายการ เจาะลึกทั่วไทย To Night