ปลุกพลังปกป้อง “พงศ์พร” สู้มาเฟียพระ

บูรพา สงวนวงศ์ และ อมรรัตน์ มหิทธิรุกข์ พาคุณผู้ชมเจาะลึกประเด็นร้อน ร่วมปลุกพลังปกป้อง “พงศ์พร” สู้มาเฟียพระ และการชี้แจงสาเหตุเก็บค่ามิเตอร์และบริการของการไฟฟ้า รายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามชมได้ในรายการ เจาะลึกทั่วไทย To Night