พระพยอมฟันธง! ดุลการเมืองมส. เปลี่ยน

รายการ เจาะลึกทั่วไทย ToNight วันพุธที่ 30 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 20.30 น. ดำเนินรายการโดย “ดนัย เอกมหาสวัสดิ์” และ “อมรรัตน์ มหิทธิรุกข์” เจาะลึกประเด็นร้อน “พระพยอมฟันธง! ดุลการเมืองมส. เปลี่ยน” รายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายการ

ดุลการเมืองมส. เปลี่ยน

รายการ เจาะลึกทั่วไทย ToNight วันพุธที่ 30 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 20.30 น. ดำเนินรายการโดย “ดนัย เอกมหาสวัสดิ์” และ “อมรรัตน์ มหิทธิรุกข์” เจาะลึกประเด็นร้อน “พระพยอมฟันธง! ดุลการเมืองมส. เปลี่ยน” รายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายการ