“ป๋าเหนาะ” ยันปักหลักเพื่อไทย เผยไม่มั่นใจ ก.พ. 62 ได้เลือกตั้ง

รายการ เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand วันจันทร์ ที่ 2 เดือนเมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 07.30 น.- 09.30 น. ดำเนินรายการโดย “ ดนัย เอกมหาสวัสดิ์” และ “อมรรัตน์ มหิทธิรุกข์”

“ป๋าเหนาะ”ไม่มั่นใจ ก.พ. 62 ไม่เลือกตั้ง

รายการ เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand วันจันทร์ ที่ 2 เดือนเมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 07.30 น.- 09.30 น. ดำเนินรายการโดย “ ดนัย เอกมหาสวัสดิ์” และ “อมรรัตน์ มหิทธิรุกข์” เจาะลึกประเด็นร้อน.. วันนี้ *”ป๋าเหนาะ”ไม่มั่นใจ ก.พ. 62 ไม่เลือกตั้ง * รายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายการ