เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand

กระแสลือ! “สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ”อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ไขก๊อก

รายการ เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand วันจันทร์ ที่ 9 เดือนเมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 07.30 น.- 09.30 น. ดำเนินรายการโดย “ ดนัย เอกมหาสวัสดิ์” และ “อมรรัตน์ มหิทธิรุกข์”

ลือ! “สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ” ไขก๊อก

รายการ เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand วันจันทร์ ที่ 9 เดือนเมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 07.30 น.- 09.30 น. ดำเนินรายการโดย “ ดนัย เอกมหาสวัสดิ์” และ “อมรรัตน์ มหิทธิรุกข์” เจาะลึกประเด็นร้อน.. วันนี้ * ลือ! “สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ” ไขก๊อก* รายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายการ