เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand

พระใต้…ไฟศาสนาที่ปัตตานี

รายการ เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 07.30 น.- 09.30 น. ดำเนินรายการโดย “ดนัย เอกมหาสวัสดิ์” และ “อมรรัตน์ มหิทธิรุกข์” เจาะลึกประเด็นร้อน “พระใต้…ไฟศาสนาที่ปัตตานี” รายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายการ

ไฟศาสนาที่ปัตตานี

รายการ เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 07.30 น.- 09.30 น. ดำเนินรายการโดย “ดนัย เอกมหาสวัสดิ์” และ “อมรรัตน์ มหิทธิรุกข์” เจาะลึกประเด็นร้อน “พระใต้…ไฟศาสนาที่ปัตตานี” รายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายการ