ดูไว้! สภาพ “ลุงจำลอง” วันนี้

รายการ เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 07.30 น.- 09.30 น. ดำเนินรายการโดย “ดนัย เอกมหาสวัสดิ์” และ “อมรรัตน์ มหิทธิรุกข์” เจาะลึกประเด็นร้อน “ดูไว้! สภาพ “ลุงจำลอง” วันนี้” รายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายการ

สภาพ “ลุงจำลอง” วันนี้

รายการ เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 07.30 น.- 09.30 น. ดำเนินรายการโดย “ดนัย เอกมหาสวัสดิ์” และ “อมรรัตน์ มหิทธิรุกข์” เจาะลึกประเด็นร้อน “ดูไว้! สภาพ “ลุงจำลอง” วันนี้” รายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายการ