อัพเดท! ปรับแผนกู้ 13 ชีวิตติดถ้ำหลวง

รายการ เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand วันอังคารที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 07.30 น.- 09.30 น. ดำเนินรายการโดย “ดนัย เอกมหาสวัสดิ์” และ “อมรรัตน์ มหิทธิรุกข์” เจาะลึกประเด็นร้อน “อัพเดท! ปรับแผนกู้ 13 ชีวิตตดถ้ำหลวง”

ปรับแผนกู้ 13 ชีวิตติดถ้ำหลวง

รายการ เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand วันอังคารที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 07.30 น.- 09.30 น. ดำเนินรายการโดย “ดนัย เอกมหาสวัสดิ์” และ “อมรรัตน์ มหิทธิรุกข์” เจาะลึกประเด็นร้อน “อัพเดท! ปรับแผนกู้ 13 ชีวิตตดถ้ำหลวง” รายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายการ