เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand

“บิ๊กฉัตร” สั่งแก้ประมงไอยูยู ดีเดย์ 1 ก.ย. นี้

รายการ เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 07.30 น.- 09.30 น. ดำเนินรายการโดย “ประจักษ์ มะวงษา” และ “อมรรัตน์ มหิทธิรุกข์” เจาะลึกประเด็นร้อน “”บิ๊กฉัตร” สั่งแก้ประมงไอยูยู ดีเดย์ 1 ก.ย. นี้”

การแก้ปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายหรือ IUU จนถึงขณะนี้ยังอยู่ในสถานะใบเหลือง มีการปรับแก้ไขแต่ละช่วงเวลาแล้ว ที่ผ่านเกิดปัญหาขึ้นอย่างไร และโอกาสที่จะได้รับการปลดจาก “ใบเหลือง” กลับสู่สถานะเดิมจะใช้เวลามากน้อยเท่าใด รวมไปถึงเรื่องของเรือที่มีทั้งถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย ไม่สามารถจดทะเบียนได้ และมีเรือจำนวนมากที่ผิดกฎหมายและยังอยู่ในระบบ ซึ่งเรือเหล่านี้เป็นปัญหาสำคัญที่ทำให้การแก้ไข IUU ยังไม่สามารถหลุดพ้นจากใบเหลืองได้ ร่วมพูดคุยกับคุณธนพร ศรียากูล ที่ปรึกษา พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี