เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand

“เพื่อไทย” ฟื้น “เพื่อธรรม” ประชุมใหญ่ 30 ก.ย.

การฟื้นพรรคเพื่อธรรมขึ้นมาในครั้งนี้ เพื่อเป็นพรรคสำรองให้กับพรรคเพื่อไทย หากถูกตัดสินให้ยุบพรรคในอนาคต สำหรับผู้ที่จะเข้าไปบริหารพรรคเพื่อธรรม จะเป็นระดับอดีตรัฐมนตรีและสมาชิกพรรคในส่วนของภาคเหนือ และภาคอีสานของพรรคเพื่อไทย ซึ่งอาจจะมีอดีต ส.ส.ของพรรคเพื่อไทยหลายคน โยกย้ายตัวเองไปอยู่ในพรรคเพื่อธรรม หรือส่งตัวแทนลงไปอยู่ด้วย และจะประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 1 ของพรรค และเพื่อร่วมกันออกขอบังคับพรรค ในวันที่ 30 กันยายน