โวยแฉหน้าม้าจัดฉากเล่นงาน “ลุงป้อม” กลาง MOTO GP

ยังจำกันได้ไหม? กรณีนักข่าวยื่นไมค์ถาม พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ เรื่องการไปเปิดพิธีงาน MOTO GP และมีเสียงโห่เล็กๆ ที่ข้างสแตน โดยลุงป้อมบอกว่า “นั่นไม่ใช่เสียงโห่ไล่ แต่เป็นเสียงโห่ต้อนรับ” เจาะลึกทั่วไทยได้ข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาว่า เสียงคล้ายเสียงโห่ดังกล่าว มันแค่เสียงจากกลุ่มคนเล็กๆ เพียง 7-8 คน เท่านั้น ซึ่งใครนำไปขยายผล…มันไม่แฟร์กับลุงป้อม เจาะลึกประเด็นร้อนไปกับหมาแก่ “ดนัย เอกมหาสวัสดิ์” และแมวสาว “อมรรัตน์ มหิทธิรุกข์”
ในรายการ “เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand”