เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand

“ข้อตกลงคุณธรรม” กันโกง ดิวตี้ฟรี ได้จริงหรือ?

รายการ เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand วันอังคาร ที่ 6 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 07.30 น.- 09.30 น. ทางช่อง NOW 26 ดำเนินรายการโดย “ ดนัย เอกมหาสวัสดิ์” และ “อมรรัตน์ มหิทธิรุกข์”

“ข้อตกลงคุณธรรม” กันโกงดิวตี้ฟรีได้จริงหรือ?

รายการ เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand วันอังคาร ที่ 6 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 07.30 น.- 09.30 น. ทางช่อง NOW 26 ดำเนินรายการโดย “ ดนัย เอกมหาสวัสดิ์” และ “อมรรัตน์ มหิทธิรุกข์” เจาะลึกประเด็นร้อน.. เสิร์ฟอาหารสมองยามเช้า วันนี้ *”ข้อตกลงคุณธรรม” กันโกงดิวตี้ฟรีได้จริงหรือ? *รับฟังเสียงสัมภาษณ์สดทางโทรศัพท์กับ ดร.มานะ นิมิตรมงคล เลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) รายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายการ