เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand

เทหมดหน้าตัก! “ทักษิณ” ตั้ง “พรรคชิน 2”

ที่ประชุมพรรคไทยรักษาชาติ (ทษช.) มีมติเลือกคณะกรรมการบริหารพรรคประกอบด้วย ร.ท.ปรีชาพล พงษ์พานิช หัวหน้าพรรค (บุตรชาย นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช อดีต รมช.มหาดไทย และนางระเบียบรัตน์ พงษ์พานิช) ส่วนรองหัวหน้าพรรค ประกอบด้วย นายฤภพ ชินวัตร (บุตรชายนายพายัพ ชินวัตร) น.ส.สุณีย์ เหลืองวิจิตร ,นายพฤฒิชัย วิริยะโรจน์ ,นพ.พงษ์ศักดิ์ ภูสิทธิ์สกุล ส่วนเลขาธิการพรรค คือนายมิตติ ติยะไพรัช (บุตรชายของนายยงยุทธ ติยะไพรัช) รองเลขาธิการพรรคประกอบด้วย นายต้น ณ ระนอง (บุตรชาย นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) นายคณาพจน์ โจมฤทธิ์ (เพื่อนสนิทกับ “อุ๊งอิ๊ง” น.ส.แพทองธาร ชินวัตร) นายวิม รุ่งวัฒนจินดา