เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand

ชัดแล้ว! “ฟลอร่า พาร์ค” ก็ของ “เดอะมอลล์”

นายสุรชัย ยุทธชนะ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า ทางผู้บริหารฟลอร่าพาร์ค และฟ้าประทานฟาร์ม ส่งตัวแทนมายื่นหนังสือกับ ส.ป.ก.จังหวัดนครราชสีมา เพื่อขอขยายเวลาการโต้แย้งสิทธิ์ครอบครองที่ดินไปถึงต้นเดือนธันวาคม 2561 จากการตรวจสอบจากกรมธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ พบว่าบริษัท ฟ้าประทานฟาร์ม วังน้ำเขียว มีการจดทะเบียนวันที่ 8 ส.ค. 2554 ทุนจดทะเบียน 500,000 บาท ชื่อบุุคคลที่เป็นกรรมการคือลักขณา นะวิโรจน์ เป็นผู้ลงชื่อ ส่วนบริษัท ฟลอร่า พาร์ค จดทะเบียนวันที่ 28 ต.ค. 2554 ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท ประกอบธุรกิจขายบัตรเข้าชมดอกไม้ และจำหน่ายสินค้า และปรากฎชื่อลักขณา นะวิโรจน์ เป็นกรรมการ เช่นเดียวกัน