“วิษณุ” พูดชัด ได้รัฐบาลใหม่ มิ.ย.62

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมาย ชี้แจงปฏิทินเลือกตั้ง เป็นไปตามกรอบเดิม 24 กุมภาพันธ์ 2562 คาดได้ “รัฐบาลชุดใหม่” ภายในเดือนมิถุนายน ปี2562 โยจะไม่มีรัฐบาลรักษาการ เพราะรัฐธรรมนูญได้คงอำนาจไว้ให้ทำหน้าที่จนกว่าคณะรัฐมนตรีชุดใหม่จะถวายสัตย์ปฏิญาณ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในรายการเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand