สังคมคิดไง! สธ. รับ นศ.แพทย์เบี้ยวทุน 2.5 ล้าน

กระทรวงสาธารณสุขได้มีการเสนอขอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อสมัยปี พ.ศ.2516 เพื่อกำหนดโทษปรับนักศึกษาแพทย์ที่เบี้ยวการใช้ทุน จากจำนวน 400,000 บาท เป็น 2,500,000 บาท โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 ไปฟังความคิดเห็นจาก นพ.กำจร ตติยกวี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในรายการเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand